Supervisor

Op deze pagina tref je informatie aan over de registratie en herregistratie van supervisoren.

Registratie supervisor

Lidmaatschap LVSC
Het lidmaatschap van LVSC is een voorwaarde voor de beroepsregistratie. Nog geen lid? Meld je aan via inschrijfformulier.

Vul vervolgens het aanvraagformulier voor de registratie als supervisor in. Hierin worden de eisen puntsgewijs beschreven. Registratie als supervisor is mogelijk als je voldoet aan de voorwaarden zoals deze beschreven staan in het reglement.
Een overzicht van de erkende opleidingen tot supervisor of leersupervisor vind je hier: Overzicht erkende opleidingen supervisor

Herregistratie supervisor

Voor verlenging van je registratie worden de voorwaarden gehanteerd zoals deze staan beschreven in het registratiereglement. Bekijk hier de samenvatting van de voorwaarden voor je herregistratie.

Aanvraag herregistratie: ga naar aanvraagformulier en evt. standaardverklaringen en verstuur je aanvraag digitaal naar registratie@lvsc.eu.

Tarieven:
Hier vind je de tarieven.

Tags: 
supervisor
Registratie
voorwaarden