Bestuur en bureau

LVSC heeft een bestuur dat beleidsplannen formuleert, voorlegt ter goedkeuring, uitvoert en verantwoording aflegt tijdens de ALV, die twee keer per jaar gehouden wordt. Het bestuur van LVSC wordt ondersteund door Bureau LVSC. 

Bestuur

Het bestuur van LVSC wordt gevormd door:


Hans Bennink
Hans Bennink klein

Liesbeth van der Jagt
Liesbeth van der Jagt

Peter Vergeer
Peter Vergeer

Bureau LVSC

Het ondersteunend bureau van LVSC wordt gevormd door:

Annet website 

Annet Murre 
(directeur bureau LVSC)

Hoofdtaken: aansturen en begeleiden van het verenigingsbureau; adviseren, ondersteunen en uitvoeren van taken van het bestuur; het opstellen, uitvoeren en ondersteunen van (beleids- en financiële) plannen en beleidsontwikkeling; onderhouden van relevante interne/externe contacten; vertegenwoordiging van de vereniging i.s.m het bestuur.

Romy website 

Romy Kramer (online marketingprofessional)

Hoofdtaken: beheer en optimalisatie website; coördinatie Tijdschrift voor Begeleidingskunde; content TsvB digitaal; beheer Kennisbank; beheer social media.

Annemarie Eemers - LVSC

Ann
emarie Eemers (financieel medewerker)

Hoofdtaken: boekhouding; facturering; jaarrekeningen; kwartaalrapportages; begrotingen; diverse werkzaamheden Regio’s; ledenadministratie. 

Ingrid website

Ingrid Markus
(management support professional)
Hoofdtaken: ondersteuning management en bestuur, (her)registratie supervisoren, leersupervisoren, docenten, registercoaches en verdere ondersteunende taken.

Anique website

Anique Laanstra (communicatieadviseur)
Hoofdtaken: communicatie en PR m.b.t. beleid; onderzoeken en starten van samenwerkingen; inhoud leden- en relatienieuwsbrief; ontwikkeling webinars en podcasts, ondersteuning Commissie Internationale Contacten; coördinator LVSC Regio’s; organisatie Landelijk Overleg Regio’s. 

Patrick website 

Patrick Kerkhoff (marketing professional)

Hoofdtaken: beheer en optimalisatie website; coördinatie Tijdschrift voor Begeleidingskunde; content TsvB digitaal; beheer Kennisbank; beheer social media.