Bestuur en bureau

LVSC heeft een bestuur dat beleidsplannen formuleert, voorlegt ter goedkeuring, uitvoert en verantwoording aflegt tijdens de ALV, die twee keer per jaar wordt gehoudent. Het bestuur van LVSC wordt ondersteund door Bureau LVSC. 

Bestuur

hans-bennink-rond liesbeth-van-der-jagt-rond peter-vergeer-rond
Hans Bennink
Penningmeester
Liesbeth van der Jagt
Secretaris
Peter Vergeer
Voorzitter

Bureau LVSC

Het enthousiaste en betrokken team van bureau LVSC wordt gevormd door:

Annet website

Annet Murre (directeur bureau LVSC)

Hoofdtaken: aansturen en begeleiden van het verenigingsbureau; adviseren, ondersteunen en uitvoeren van taken van het bestuur; het opstellen, uitvoeren en ondersteunen van (beleids- en financiële) plannen en beleidsontwikkeling; onderhouden van relevante interne/externe contacten; vertegenwoordiging van de vereniging i.s.m het bestuur.

 
Meike Hendriks

Meike Hendriks (online marketingprofessional)

Hoofdtaken: beheer en optimalisatie website; coördinatie Tijdschrift voor Begeleidingskunde; content TsvB digitaal; beheer Kennisbank; beheer social media.

 
Annemarie Eemers - LVSC

Annemarie Eemers (financieel medewerker)

Hoofdtaken: boekhouding; facturering; jaarrekeningen; kwartaalrapportages; begrotingen; diverse werkzaamheden Regio’s; ledenadministratie.

 
Ingrid website

Ingrid Markus (officemanager)

Hoofdtaken: ondersteuning management en bestuur, (her)registratie supervisoren, leersupervisoren, docenten, registercoaches en verdere ondersteunende taken.

 
Anique website

Anique Laanstra (communicatieadviseur)

Hoofdtaken: communicatie en PR m.b.t. beleid; onderzoeken en starten van samenwerkingen; inhoud leden- en relatienieuwsbrief; ontwikkeling webinars en podcasts, ondersteuning Commissie Internationale Contacten; coördinator LVSC Regio’s; organisatie Landelijk Overleg Regio’s.

 
IHS Ingrid Hopman-Spruit (projectmedewerker Kwaliteit)

Hoofdtaken: kwaliteitsbeleid. Pilot Herregistratie nieuwe vorm. Pilot Onderzoek kwaliteit organisatiebegeleiders. Projectgroep Kwaliteit.
 
foto Renee Renée van Bussel (officemanager)

Hoofdtaken: ondersteuning management en bestuur, (her)registratie supervisoren, leersupervisoren, docenten, registercoaches en verdere ondersteunende taken.