Bestuur en bureau

LVSC heeft een bestuur dat beleidsplannen formuleert, voorlegt ter goedkeuring, uitvoert en verantwoording aflegt tijdens de ALV, die twee keer per jaar gehouden wordt. Het bestuur van LVSC wordt ondersteund door Bureau LVSC. 

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Hans Bennink

Liesbeth van der Jagt

Paula Kaag (portefeuille Organisatiebegeleiding)

Lenny Kruit

Willemijn Scheeren (ziektevervanging, portefeuille Coaching)

Peter Vergeer

Bestuur LVSC met vlnr: Willemijn Scheeren, Paula Kaag, Mirabelle Schaub ( per dec 2021 uit bestuur), Ton Vegt en geheel rechts Ineke Dicker.  
Directeur Bureau LVSC: Annet Murre (tweede van rechts).

Bureau LVSC

Het ondersteunend bureau van LVSC wordt gevormd door:

Annet

Annet Murre (directeur bureau LVSC)
Hoofdtaken: aansturen en begeleiden van het verenigingsbureau; adviseren, ondersteunen en uitvoeren van taken van het bestuur; het opstellen, uitvoeren en ondersteunen van (beleids- en financiële) plannen en beleidsontwikkeling; onderhouden van relevante interne/externe contacten; vertegenwoordiging van de vereniging i.s.m het bestuur.

Suzanne Kuenen

Suzanne Kuenen (accountmanager)
Hoofdtaken: ledenadministratie; (her)registratie supervisoren, leersupervisoren, docenten, registercoaches; toekenning PE-punten; facilitaire zaken bureau, bestuur en commissies; ondersteunende taken PR & Communicatie; ondersteunende taken Regio’s.

Annemarie Eemers

Annemarie Eemers (financieel medewerker)
Hoofdtaken: boekhouding; facturering; jaarrekeningen; kwartaalrapportages; begrotingen; diverse werkzaamheden Regio’s; ledenadministratie. 

  
Ingrid Markus - LVSCIngrid Markus (management support professional)
Hoofdtaken: ondersteuning management en bestuur, (her)registratie supervisoren, leersupervisoren, docenten, registercoaches en verdere ondersteunende taken.

Anique Laanstra - LVSC

Anique Laanstra (communicatieadviseur)
Hoofdtaken: communicatie en PR m.b.t. beleid; onderzoeken en starten van samenwerkingen; inhoud leden- en relatienieuwsbrief; ontwikkeling webinars en podcasts, ondersteuning Commissie Internationale Contacten; coördinator LVSC Regio’s; organisatie Landelijk Overleg Regio’s. 

Patrick Kerkhoff - LVSC

Patrick Kerkhoff (marketing professional)
Hoofdtaken: beheer en optimalisatie website; coördinatie Tijdschrift voor Begeleidingskunde; content TsvB digitaal; beheer Kennisbank; beheer social media.