Bestuur en bureau

LVSC heeft een bestuur dat beleidsplannen formuleert, voorlegt ter goedkeuring, uitvoert en verantwoording aflegt tijdens de ALV, die twee keer per jaar wordt gehoudent. Het bestuur van LVSC wordt ondersteund door Bureau LVSC. 

Bestuur

liesbeth-van-der-jagt-rond peter-vergeer-rond
Liesbeth van der Jagt
Secretaris
Peter Vergeer
Voorzitter

Bureau LVSC

Het enthousiaste en betrokken team van bureau LVSC wordt gevormd door:

200 foto Annet vierkant

Annet Murre (directeur bureau LVSC)

Hoofdtaken: aansturen en begeleiden van het verenigingsbureau; adviseren, ondersteunen en uitvoeren van taken van het bestuur; het opstellen, uitvoeren en ondersteunen van (beleids- en financiële) plannen en beleidsontwikkeling; onderhouden van relevante interne/externe contacten; vertegenwoordiging van de vereniging i.s.m het bestuur.

 
200 Foto Ellen vierkant

Ellen Lely (online marketingprofessional)

Hoofdtaken: beheer en optimalisatie website; coördinatie Tijdschrift voor Begeleidingskunde; content TsvB digitaal; beheer Kennisbank; beheer social media.

 
200 foto annemarie vierkant

Annemarie Eemers (financieel medewerker)

Hoofdtaken: boekhouding; facturering; jaarrekeningen; kwartaalrapportages; begrotingen; diverse werkzaamheden Regio’s; ledenadministratie.

 
200 foto Ingrid M vierkant

Ingrid Markus (officemanager)

Hoofdtaken: ondersteuning management en bestuur, (her)registratie supervisoren, leersupervisoren, docenten, registercoaches en verdere ondersteunende taken.

 
200 foto Anique vierkant 2

Anique Laanstra (communicatieadviseur)

Hoofdtaken: communicatie en PR m.b.t. beleid; onderzoeken en starten van samenwerkingen; inhoud leden- en relatienieuwsbrief; ontwikkeling webinars en podcasts, ondersteuning Commissie Internationale Contacten; coördinator LVSC Regio’s; 

 
200 foto Ingrid H vierkant Ingrid Hopman-Spruit (projectmedewerker Kwaliteit)

Hoofdtaken: kwaliteitsbeleid. Pilot Herregistratie nieuwe vorm. Pilot Onderzoek kwaliteit organisatiebegeleiders. Projectgroep Kwaliteit.
 
200 foto Renée vierkant Renée van Bussel (officemanager)

Hoofdtaken: ondersteuning management en bestuur, (her)registratie supervisoren, leersupervisoren, docenten, registercoaches en verdere ondersteunende taken.