Privacyverklaring LVSC

Privacyverklaring

Als beroepsvereniging voor supervisoren, coaches en andere begeleidingskundigen beschikt LVSC over persoonsgegevens van haar leden en van relaties die interesse getoond hebben in het opsturen van de digitale nieuwsbrief en/of een (digitaal) proefexemplaar van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Via de aanmelding als (student-)lid en/of voor de (her)registratie, het afsluiten van een abonnement op het Tijdschrift en de aanvraag voor de digitale nieuwsbrief zijn de persoonsgegevens beschikbaar gekomen voor LVSC.

De verkregen persoonsgegevens betreffen in geval van:

* een lidmaatschap/beroepsregistratie:
NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, emailadres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, website (indien opgegeven), evt. functie en evt. werkgever en gevolgde opleiding. Deze gegevens verwerken wij op grond van toestemming van onze relaties en op grond van een overeenkomst die we aan gaan.

* aanmelding relatienieuwsbrief:

Naam, email-adres. Deze gegevens verwerken wij op grond van toestemming van onze relaties.
* aanvraag (digitaal) proefexemplaar Tijdschrift voor Begeleidingskunde:

Papier: NAW-gegevens, e-mailadres. digitaal: e-mailadres, voor en achternaam.

* aanmelding abonnement Tijdschrift voor Begeleidingskunde:
NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer. Deze gegevens verwerken wij op grond van toestemming van onze relaties en op grond van een overeenkomst die we aan gaan. 
* aanmelding LVSC-congres of -workshop
NAW, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres. Deze gegevens verwerken wij op grond van toestemming van onze relaties en op grond van een overeenkomst die we aan gaan.


Wij verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van een overeenkomst (lidmaatschap / beroepsregistratie / abonnement). De verkregen persoonsgegevens gebruikt LVSC voor de ledenadministratie, facturatie, (her)registratie van leden en het toesturen van (vak)inhoudelijke informatie zoals (regio)mailingen, digitale nieuwsbrieven en het Tijdschrift voor Begeleidingskunde. De gegevens behorende bij lidmaatschappen, registraties en abonnementen bewaren wij gedurende vijf jaar. De gegevens benodigd voor het toesturen van de relatienieuwsbrief verwijderen wij zo spoedig mogelijk na afmelding.


De verkregen persoonsgegevens worden verstrekt aan derde partijen o.a. voor het opmaken van facturen, verzenden van nieuwsbrieven en mailingen, het toesturen van (vak)inhoudelijke informatie en het Tijdschrift voor Begeleidingkunde. Met deze derde partijen zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten. LVSC verhandelt geen persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden.


Bij de aanvraag van een lidmaatschap dan wel een beroepsregistratie worden de persoonsgegevens door aanvrager digitaal ingevuld.

Proefexemplaar
In geval van een aanvraag (digitaal) proefexemplaar TsvB verwerken wij de gegevens op grond van toestemming van onze relaties en worden deze éénmalig gebruikt voor verstrekking van het (digitaal) TsvB-proefexemplaar. Om zicht te houden op eventuele herhaling van aanvragen word de gegevens na 5 jaar verwijderd.


Nieuwsbrief en Tijdschrift voor Begeleidingskunde
Je ontvangt als lid, beroepsgeregistreerde of aanmelding relatienieuwsbrief mail die samenhangt met de diensten die wij aanbieden. Leden ontvangen mail betreffende o.a. regio, de Algemene Ledenvergadering, ledenonderzoek, TsvB en de nieuwsbrief. Je kunt onderaan de nieuwsbrieven altijd afmelden voor een volgende mailing. Indien je het Tijdschrift voor Begeleidingskunde niet meer per post wilt ontvangen, kun je dit aangeven via info@lvsc.eu.

Auteursgegevens Tijdschrift voor Begeleidingskunde
Als uitgever van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde beschikt LVSC over de namen, postadressen en e-mailadressen van de auteurs. Deze worden 5 jaar bewaard en gebruikt voor verzending van de TsvB-publicatie en raadpleging in geval van vragen rondom een (externe) publicatie.

Google Analytics en Mailplus
LVSC maakt voor het verbeteren van haar dienstverlening gebruik van Google Analytics en Mailplus. 

Website reglement
Hierbij wijzen wij je tevens op ons website reglement.

LVSC Website reglement