Leersupervisor

Ben je tenminste 3 jaar geregistreerd als supervisor en heb je interesse in een beroepsregistratie als Leersupervisor? Als Leersupervisor draag je bij aan de beroepsvorming van de individuele supervisor. Lees meer over de voorwaarden.

Registratie leersupervisor

Je kunt registreren door aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Voor de aanvang van het opleidingstraject, tenminste 3 jaar als supervisor geregistreerd zijn.
  • Tevens toont hij / zij lid te zijn geweest van LVSC.
  • In de 5 jaar voor aanvang van het opleidingstraject tenminste 15 supervisiereeksen volgens de normen van LVSC gegeven hebben in verschillende vormen en verschillende kaders. (Eventueel kunnen maximaal 5 reeksen vervangen worden door andere uitgevoerde begeleidingstrajecten van min. 8 sessies).
  • Aantoonbaar bekend zijn met relevante supervisieliteratuur en kunnen aangeven aan welke literatuur het eigen theoretisch kader is ontleend.
  • Het gehele opleidingstraject tot leersupervisor met goed gevolg hebben afgerond te weten:
  1. een scholing gevolgd van 24 contacturen
  2. 2 leersupervisies gegeven van min. 15 sessies
  3. begeleiding over de leersupervisies hebben ontvangen van 12, gevolgd door 6 gesprekken

Je kunt de voorwaarden ook vinden in het volledige reglement voor supervisoren.

Herregistratie leersupervisor

Voor de herregistratie als leersupervisor is het reglement van 2014 van toepassing en onderstaande voorwaarden. Je kunt de voorwaarden ook vinden in het volledige reglement 2014 (LVSC Registratiereglement 2014, deel I, Hoofdstuk 2 bladzijde 12).

Reglement 2014
Voorwaarden herregistratie

Aanvraag (her) registratie
Ga naar het aanvraagformulier en eventuele standaardverklaringen. Je aanvraag kun je alleen digitaal insturen naar registratie@lvsc.eu inclusief gescande bijlagen.

Tarieven
Hier vind je de tarieven.

Tags: 
Leersupervisor
voorwaarden