Leersupervisor

Ben je tenminste 3 jaar geregistreerd als supervisor en heb je interesse in een beroepsregistratie als Leersupervisor? Als Leersupervisor draag je bij aan de beroepsvorming van de individuele supervisor. 

Registratie Leersupervisor

Je kunt je registreren als Leersupervisor als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Voor de aanvang van het opleidingstraject ben je ten minste 3 jaar als supervisor geregistreerd of je kunt aantonen dat je onderstaande ervaring hebt opgedaan.
  • In de 5 jaar voor aanvang van het opleidingstraject heb je ten minste 15 leerbegeleidingstrajecten gegevens volgens de normen van LVSC. Deze leerbegeleidingstrajecten omvatten minimaal 10 supervisietrajecten, de andere trajecten hebben minimaal 10 contacturen.
  • Je hebt ervaring met verschillende vormen van supervisie (individueel, triade, groep), gegeven in verschillende kaders (opleiding, organisatie, particulier) en over diverse functies en beroepenvelden.
  • Je bent aantoonbaar bekend met relevante supervisieliteratuur en je kunt aangeven aan welke literatuur het eigen theoretisch kader is ontleend.
  • Je hebt het gehele opleidingstraject tot leersupervisor met goed gevolg afgerond te weten:
  1. je hebt een scholing gevolgd van 24 contacturen
  2. je hebt twee leersupervisies gegeven van minimaal 15 sessies
  3. je hebt begeleiding over de leersupervisies ontvangen van 12, gevolgd door 6 gesprekken

Je kunt de voorwaarden ook vinden in het volledige reglement voor supervisoren.

Aanvraag registratie Leersupervisor
Log in met je account op de website en vraag via je persoonlijke pagina je beroepsregistratie tot Leersupervisor aan

Herregistratie leersupervisor

Voor de herregistratie als leersupervisor is het reglement van 2014 van toepassing en onderstaande voorwaarden. Je kunt de voorwaarden ook vinden in het volledige reglement 2014 (LVSC Registratiereglement 2014, deel I, Hoofdstuk 2 bladzijde 12).

Voorwaarden herregistratie

Tarieven

Hier vind je onze tarieven.

Tags: 
Leersupervisor
voorwaarden