Aspirant-supervisor

Op deze pagina vind je informatie over de registratie als aspirant-supervisor.

Registratie Aspirant-supervisor


Je kunt de registratie tot Aspirant-supervisor aanvragen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent lid van LVSC (studentlidmaatschap);
  • Je hebt het voortraject doorlopen zoals aangegeven in het ‘LVSC Registratiereglement Supervisoren editie 2014’ deel II, blz. 19 en 20, 1.1;
  • Je volgt een door LVSC erkende methodisch didactische scholing voor supervisoren óf hebt deze met succes afgerond. Zie: erkende supervisieopleidingen;
  • Je geeft of gaf supervisie onder begeleiding van een leersupervisor.

N.B.: (indien van toepassing) de verklaring van een met goed gevolg afgelegde MDS I en van de 1e leersupervisie dienen binnen 1 jaar na aanvang van de scholingsactiviteit bij LVSC te worden aangeboden, om je aspirant-registratie voor een maximum van 3 jaren te handhaven.

Registratie aanvragen?
Log in op de website met je account nadat je lidmaatschap is geactiveerd (na ontvangst bevestigingsbrief en welkompakket). Via je persoonlijke pagina vraag je de registratie Aspirant-supervisor aan.

Contact
Voor meer informatie over onze beroepsregistraties kun je ons bereiken via 024-3662080 (ma - do) of registratie@lvsc.eu.

Tarieven:

Hier vind je de tarieven.

Tags: 
aspirant-supervisor
reglement
eisen