Accreditatie van supervisie en intervisie door andere beroepsregisters

Op deze pagina vind je een overzicht van andere beroepsregisters dan LVSC die punten toekennen aan supervisie en intervisie. 

Registerplein

Registerplein beheert van veel beroepsverenigingen de registratie en heeft een accreditatiereglement opgesteld met eisen die voor al die beroepsgroepen gelden: Accreditatiereglement Registerplein. Hierin wordt ook supervisie en intervisie genoemd.

Binnen onderstaande beroepsregisters kun je accreditatiepunten halen door supervisie of begeleide intervisie te volgen:

 • Register Sociaal Werkers (SW)
 • Register Maatschappelijk Werkers (MW)
 • Register Sociaal Agogen (AG)
 • Register GGZ-agogen (GGZ)
 • Register Sociaal Juridische Dienstverleners (SJD)
 • Register Cliëntondersteuners (CO)
 • Register Gezinshuisouders (GHO)
 • Register Mantelzorgmakelaars (MZM)
 • Register Psychodiagnostisch Werkenden (PDW)
 • Register Aandachtsfunctionarissen (AF)
 • Register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg (KF)
 • Register Cliëntenvertrouwenspersonen WZD (CVP)

ABAN

Sinds 1 januari 2020 kunnen ook begeleide intervisiegroepen via ABAN geaccrediteerd worden. Dit is bedoeld voor cluster 2 artsen (en gemengde groepen van cluster 1 en 2 artsen waarvan de meerderheid cluster 2 arts is). De coaches en supervisoren van LVSC en CvM zijn bevoegd om intervisie binnen het ABAN te begeleiden. Deze intervisie levert de artsen in cluster 1 en cluster 2 normale accreditatiepunten op (dus geen intercollegiale toetsingspunten). Lees meer >> 

SKJ

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) verzorgt de registraties van: