LVSC Scriptieprijs

Elke twee jaar wordt de LVSC Scriptieprijs uitgereikt. Het doel van LVSC is om de ontwikkeling van het vakgebied van begeleidingskunde te bevorderen.

Stuur je scriptie in en maak kans op alle lof én een mooie geldprijs!

Thesis verkleind

Stuur je scriptie in

In 2018 heeft LVSC voor de eerste keer de LVSC Scriptieprijs georganiseerd. In november 2024 wordt de prijs weer uitgereikt en wel tijdens de algemene ledenvergadering.

Heb jij een scriptie geschreven die zich richt op onderwerpen rond de professionele begeleiding van mensen en/of hun organisaties? Is jouw scriptie interessant voor een groot netwerk van professioneel begeleiders? Dit is jouw kans om je scriptie in te sturen en kans te maken op de volgende prijzen:

  • 1e prijs: € 750,-
  • 2e prijs: € 250,- 
  • 3e prijs: € 100,-
Naast een geldprijs wordt van de winnaar een interview over de scriptie meegenomen in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Van alle winnaars wordt de scriptie gepubliceerd op de LVSC Kennisbank.

Voorwaarden voor deelname

In aanmerking komen master- en bachelorscripties (géén essays) die zijn afgerond tussen 1 oktober 2022 en 1 oktober 2024 aan een Nederlandse of Belgische universiteit, hogeschool of post-master-/post-hbo-instelling. Ook scripties van Nederlandse studenten aan een buitenlandse instelling komen in aanmerking. De scriptie kan zowel in het Nederlands als in het Engels zijn opgesteld.

Het onderwerp van de scriptie dient betrekking te hebben op het gebied van de begeleidingskunde in brede zin, zoals coaching, supervisie, teambegeleiding, intervisie en organisatieontwikkeling.

De voorwaarden die bij voorselectie en door de vakjury gehanteerd worden zijn:

  • De gebruikte onderzoeksmethode is transparant en navolgbaar
  • De scriptie getuigt van een groot zelfkritisch en reflectief vermogen
  • De scriptie is een inspiratiebron voor collega-professionals
  • De scriptie is maatschappelijk relevant, innovatief en verdiepend

Selectieprocedure

Na ontvangst van alle scripties bepaalt de Commissie Vakontwikkeling welke vijf scripties genomineerd worden. Uit deze vijf genomineerden kiest de vakjury de drie winnende scripties. De vakjury bestaat uit deskundigen uit de praktijk en de wetenschap.

Thesis2 verkleind

Vakjury

De vakjury bestaat uit drie leden:

  • Dr. Jan Sanne Mulder, opleider en methode ontwikkelaar in veranderingsgericht praktijkonderzoek, docent bij de leergang Action Research meets Design Research van de VU en verbonden aan de masteropleiding Pedagogiek van de Hogeschool Inholland.
  • Dr. Liesbeth Kool, in 2023 gepromoveerd op onderzoek naar het welzijn van gezondheidszorgprofessionals in de praktijk en naar de transitie van startende professionals van de opleiding naar de werkplek. Op dit moment is zij als docent-onderzoeker verbonden aan de bachelor en master Verloskunde bij de Hogeschool Inholland en werkt zij bij de Hanzehogeschool als leersupervisor en docent Supervisiekunde aan de opleiding Begeleidingskunde in Groningen. Zij is opgeleid als begeleidingskundige en onderwijskundige.
  • Dr. Wim Smeets, geestelijk verzorger. Associate Professor 'Innovation in Spiritual Care'; UHD innovatie spirituele zorg. Senior Qualification Education; Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs, geregistreerd leersupervisor KPV/CPE/LVSC. President of the European Council on Pastoral Care and Counseling (ECPCC).

Wijze van aanleveren

Deelname aan de LVSC Scriptieprijs kan tot uiterlijk 1 oktober 2024. Stuur jouw scriptie uiterlijk voor deze datum naar info@lvsc.eu met als onderwerp 'LVSC Scriptieprijs 2024'. 

Let op: De scriptie dient in het kader van de wet AVG-geanonimiseerd aangeleverd te worden. De gegevens die gebruikt zijn in de scriptie zijn niet herleidbaar tot personen of organisaties of er is aantoonbaar toestemming gevraagd aan de betrokkenen. In de scriptie wordt de naam van de auteur/student en het type opleiding vermeld (bijvoorbeeld master Social Work). De naam van het opleidingsinstituut wordt niet vermeld.