LVSC Scriptieprijs

LVSC ondersteunt de ontwikkeling van het vakgebied van Begeleidingskunde door een tweejaarlijkse scriptieprijs.

Stuur je scriptie in!

In 2018 hebben voor de eerste keer de LVSC scriptieprijs wedstrijd georganiseerd en in december 2020 hebben we voor de tweede keer de LVSC-Scriptieprijs uit gereikt. Na een zeer geslaagde en feestelijke uitreiking in willen we dit in 2022 graag herhalen. Heb jij je scriptie, die zich richt op onderwerpen rond de professionele begeleiding van mensen en/of hun organisaties afgerond tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2022 aan een Nederlandse of Belgische universiteit, hogeschool of post-master/post-HBO instelling? En denk je dat je scriptie interessant is voor groot netwerk van ruim 2000 professioneel begeleiders? Lees dan onderaan meer over de voorwaarden voor deelname.  Grijp je kans en stuur je scriptie in en kom in aanmerking voor de volgende prijzen:

  • 1e prijs: € 750,- en een door de redactie uitgewerkt interview van de winnaar over de scriptie in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde, en publicatie op de LVSC-kennisbank
  • 2e prijs: € 250,- en publicatie op de LVSC-kennisbank
  • 3e prijs: € 100,- en publicatie op de LVSC-kennisbank

Procedure

Na ontvangst van alle scripties bepalen de Commissie Vakontwikkeling en een LVSC- bestuurslid en portefeuillehouder deskundigheidsbevordering welke 5 scripties genomineerd worden. Uit deze 5 genomineerden kiest de vakjury drie winnende scripties.

De vakjury bestaat uit drie deskundigen uit de praktijk en de wetenschap:

  • Drs. Piet Groen, voorheen als methodoloog werkzaam bij de faculteit Andragologie van de UvA en als docent onderzoek bij de HBO Pedagogiek.
  • Liesbeth Kool, opleider en trainer (van verloskundigen) bij de AVAG (verloskunde academie Amsterdam en Groningen), professioneel begeleider (leersupervisor in opleiding in Groningen en supervisor) en promovendus bij het UMCG/VUMC
  • Wim Smeets, redactielid Tijdschrift voor Begeleidingskunde

Voorwaarden voor deelname

In aanmerking komen master- en bachelorscripties (géén essays) die zijn afgerond tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2022 aan een Nederlandse of Belgische universiteit, hogeschool of post-master/post-HBO instelling. Ook scripties van Nederlandse studenten aan een buitenlandse instelling komen in aanmerking. De scriptie kan zowel in het Nederlands als in het Engels zijn opgesteld.

Het onderwerp van de scriptie dient betrekking te hebben op het gebied van de begeleidingskunde in brede zin, zoals: coaching, supervisie, teambegeleiding, intervisie en organisatieontwikkeling.

De criteria die bij voorselectie en door de vakjury gehanteerd worden zijn:

  • De gebruikte onderzoeksmethode is transparant en navolgbaar
  • De scriptie getuigt van een groot zelfkritisch en reflectief vermogen
  • De scriptie is een inspiratiebron voor collega-professionals
  • De scriptie is maatschappelijk relevant, innovatief en verdiepend

Wijze van aanleveren

Insturen van scripties kan tot uiterlijk 1 oktober 2022 aan info@lvsc.eu met als onderwerp LVSC Scriptieprijs 2022. Let op: De scriptie dient in het kader van de wet AVG geanonimiseerd aangeleverd te worden. De gegevens die gebruikt zijn in de scriptie zijn niet herleidbaar tot personen of organisaties of er is aantoonbaar toestemming gevraagd aan de betrokkenen. In de scriptie wordt de naam van de auteur/student en het type opleiding vermeld (bijvoorbeeld Master Social Work). De naam van het opleidingsinstituut wordt niet vermeld.