Tarieven erkenning opleiding en PE-punten

Hier vind je een overzicht van de tarieven voor het laten erkennen van je coachopleiding, supervisieopleiding of opleiding tot organisatiebegeleider en voor de toekenning van PE-punten voor een workshop of training.

Tarieven LVSC en Stir voor erkenning bijscholing per 1 oktober 2022

- Bijscholing van 1 t/m 4 uur: 70,- per jaar
- Bijscholing van 5 t/m 8 uur: 140,- per jaar
- Bijscholing van 9 t/m 12 uur: 175,- per jaar
- Bijscholing van 13 t/m 16 uur: 205,- per jaar
- Bijscholing van 17 t/m 20 uur: 240,- per jaar 
- Bijscholing van > 20 uur: 290,- per jaar 

Erkenning opleiding

De erkenning van de opleiding is 5 jaar geldig. Daarna kan een nieuwe erkenning worden aangevraagd.

Kosten:

Eerste jaar: € 750
Tweede jaar: € 650
Derde jaar: € 650
Vierde jaar: € 650
Vijfde jaar: € 650


Erkenning maatwerktraining of applicatiecursus

De erkenning is 5 jaar geldig. Daarna kan een nieuwe erkenning worden aangevraagd.

Kosten:

Eerste jaar: € 375
Tweede jaar: € 325
Derde jaar: € 325
Vierde jaar: € 325
Vijfde jaar: € 325


Toekenning PE-punten

PE-punten kunnen worden toegekend aan een workshop of training van bijv. een dag of dagdeel. Per 0,5 PE-punt (per 2 uur programma) is de prijs € 32,50 per jaar. Naar rato van het aantal toegekende PE-punten loopt dit op tot maximaal € 325,- per module per jaar. De toekenning is 5 jaar geldig, daarna dient de toekenning opnieuw beoordeeld te worden. 

Toekenningsformule:

4 uur: 1 PE-punt
2 uur: 0,5 PE-punten

Heb je vragen over de tarieven? Mail dan naar registratie@lvsc.eu