Erkenning supervisorenopleiding

Nieuwe procedure voor erkenning van supervisorenopleidingen

De procedure voor het indienen van een aanvraag voor de erkenning van een supervisieopleiding is gewijzigd.

Vanwege de doorlooptijd tot 1 januari 2024 sluit maandag 20 november 2023 de oude procedure van het doen van rechtstreekse (nieuwe) aanvragen tot erkenning van supervisie opleidingen door LVSC. Dit geldt zowel voor de erkenning van nieuwe supervisie opleidingen als voor de vervolgaanvragen van reeds erkende supervisie opleidingen.

Opleidingen die na 20 november 2023 een aanvraag indienen bij LVSC, worden doorverwezen naar CPION en SKB voor het toetsen van de opleiding via een onafhankelijke accreditatieprocedure. Op grond van het advies van CPION of SKB, neemt LVSC een besluit over een LVSC erkenning van de opleiding.

Deze nieuwe procedure voor accreditatie en erkenning van supervisie opleidingen, start officieel op 1 januari 2024. In de komende weken kunt u alle informatie hierover lezen op de LVSC website.

Heeft u een aanvraag voor een opleiding organisatiebegeleiding, een gecombineerde opleiding waar organisatiebegeleiding onderdeel van is of een opleiding tot leersupervisor, dan kunt u nog wel via de oude wijze een aanvraag indienen. De nieuwe procedure voor deze discipline start 1 juli 2024.

Heeft u vragen rondom deze procedure, bel dan het bureau van LVSC. Ga naar het Overgangsreglement voor meer informatie over de voorwaarden. 

NB: Het volledige reglement voor supervisoren en supervisie opleidingen (2014) is ongewijzigd overgenomen in dit Overgangsreglement.

Aanvragen LVSC-erkenning supervisorenopleiding

Wilt u een supervisoropleiding laten erkennen door LVSC? Dan verwijzen wij u door naar CPION of SKB. Zij toetsen uw opleiding via een onafhankelijke accreditatieprocedure. Op grond van het advies van CPION of SKB, neemt LVSC een besluit over een LVSC erkenning van de coach opleiding.

Ga naar de website van CPION of SKB voor meer informatie over het aanvragen van een accreditatie, de procedrue en de tarieven.  

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met LVSC. Tel.: 024-3662080 (ma t/m do). Of mail naar info@lvsc.eu .

Tarieven erkenning supervisorenopleiding

Voor de tarieven van CPION en SKB verwijzen we u naar de website van deze accreditatie-organen.

LVSC brengt vanaf 1 januari 2024 een bedrag in rekening voor de administratie- en marketingcommunicatie kosten voor de erkenning en promotie van opleidingen.

LVSC 
tarieven voor de erkenning en promotie van opleidingen.