Erkenning supervisorenopleiding

Nieuwe procedure voor erkenning supervisorenopleidingen

De procedure voor het erkennen van supervisorenopleidingen is per 1 januari 2024 gewijzigd. Wil je een supervisoropleiding laten erkennen door LVSC? Dan verwijzen wij je door naar CPION of SKB. Zij toetsen de opleiding via een onafhankelijke accreditatieprocedure. Op grond van het advies van CPION of SKB, neemt LVSC een besluit over een LVSC erkenning van de supervisorenopleiding.

Ga naar de website van CPION of SKB voor meer informatie over het aanvragen van een accreditatie, de procedrue en de tarieven.  

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met LVSC. Tel.: 024-3662080 (ma t/m do). Of mail naar info@lvsc.eu .

Tarieven erkenning supervisorenopleiding

Voor de tarieven van CPION en SKB verwijzen we je naar de website van deze accreditatie-organen.

LVSC brengt vanaf 1 januari 2024 alleen nog een bedrag in rekening voor de administratie, het te voeren LVSC keurmerk en de promotie van opleidingen die op de nieuwe wijze zijn (her)erkend door LVSC.

LVSC 
tarieven voor de (her)erkenning en promotie van opleidingen.