Erkenning opleiding organisatiebegeleider en opleiding tot leersupervisor

Wil je een opleiding voor organisatiebegeleiding laten erkennen door LVSC? Het accrediteren van opleidingen organisatiebegeleiding wordt vanaf heden door SKB en CPION verzorgd waarna erkenning door LVSC kan plaatsvinden. Informatie over het accrediteren van een opleiding kun je rechtstreeks opvragen bij CPION of SKB. 

Op dit moment gelden nog de oude voorwaarden van LVSC voor opleidingen organisatiebegeleiding vastgelegd in het Overgangsreglement. Deze voorwaarden nemen CPION en SKB mee binnen hun eigen voorwaarden.

LVSC werkt dit jaar samen met SKB en CPION aan het ontwikkelen van een nieuw aanvullend kader van eisen. Per 1 januari 2025 wordt dit aanvullend kader van kracht. 

BELANGRIJK: Het (her) erkennen van OPLEIDINGEN TOT LEERSUPERVISOR blijven op de bestaande wijze via LVSC plaatsvinden. 

 

Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan telefonisch contact op met LVSC.
Tel.: 024-3662080 (ma t/m do). Of mail naar info@lvsc.eu.

Tarieven erkenning opleiding leersupervisor

Hier vind je de tarieven voor het laten erkennen van een opleiding tot leersupervisor.