In de Kennisbank vind je een groot aanbod publicaties en artikelen, o.a. uit Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Een deel van de artikelen en publicaties is alleen toegankelijk voor leden, maar er zijn ook vrij toegankelijke artikelen die iedereen kan lezen en/of downloaden. Je kunt zoeken in de Kennisbank via bovenstaande filtermogelijkheden.

 • TsvB 2022-04 Thema: Vrijheid in verbinding

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  Vrijheid krijgt door pandemie, wereldpolitiek, energie- en klimaatcrisis een andere betekenis die vraagt om nieuwe verbindingen. De vanzelfsprekendheid maakt plaats voor onzekerheid over verlies van gezondheid en veiligheid. In hoeverre ervaar ik vrijheid en verbondenheid?

 • In vrijheid verbonden

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Viktor Frankl en de rol van waarden in leerprocessen.

 • Practice what you preach!

  Column

  In haar column vertelt de auteur over startups. Haar ervaring is dat oprichters vaak moeilijk om kunnen gaan met andere behoeften.

 • Balanceren tussen afstand en verbinding

  Vrij toegankelijk

  In de begeleidingskunde is het belangrijk om verbonden te zijn met de persoon die je begeleidt.

 • Paradoxaal werken met 'codeswitching'

  Vrij toegankelijk

  Aan de hand van haar eigen ervaringen vertelt de auteur over omgaan met contrasterende leef- en denkwerelden. Stap ik in een leef- en denkwereld die mij minder bekend is, pas ik me aan en wat is me dat waard? Zij stelt dat codeswitching nuttig kan zijn voor het overbruggen van tegenstellingen.

 • 10 jaar!

  Vrij toegankelijk

  10 jaar jubileum van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde.

 • 'Laat je bespiegelen'

  Vrij toegankelijk

  In gesprek met Gerian Dijkhuizen

 • Heen en weer tussen vrijheid en verbinding

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Een briefwisseling.

 • Onderweg

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  De werkplek (2)

 • Sociaal werkers begeleiden naar professionele autonomie

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Professionals hebben een bijzondere positie in de samenleving, maar zijn zich daarvan niet altijd bewust.

 • Vinkje gemist

  Column

  ‘Onlangs maakte ik een fout bij het uitchecken op het station. Als linkshandige haalde ik mijn chipkaart per ongeluk langs het scherm aan linkerzijde van het poortje. (...)

 • Vanuit een ander perspectief bekeken

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Bespreking van Wie wij zijn. Tussen verstand en verlangen (2016) van Frank Koerselman.

 • Intense mensen

  Vrij toegankelijk

  5de plaats winnaar scriptieprijs 2022

  Supervisie aan neuro divergente professionals.

 • De rijke leegte: ruimte verkennen in het zakelijk veld

  Vrij toegankelijk

  2de plaats winnaar scriptieprijs 2022

  Wat zijn de werkbare ingrediënten om holding space te creëren in het zakelijk speelveld waardoor mensen kunnen verbinden met hun eigen waarden en verbinden met elkaar om zo tot nieuwe inzichten en handelingswijzen te komen?

 • Het ongemak van psychologische veiligheid

  Vrij toegankelijk

  4de plaats winnaar van de scriptieprijs 2022

  Een praktijkgericht onderzoek onder organisatiecoaches naar het herkennen en stimuleren van psychologische veiligheid.

 • Spelen met Bejegening

  Vrij toegankelijk

  3de prijs winnaar scriptieprijs 2022

  Een multidimensionaal actieonderzoek naar het begeleiden van leren en onderlinge verbinding bij het team arrestantentaken van een Nederlandse Politie-eenheid.

 • ZIE MIJ: over de invloed van het niet hebben van rechtstreeks oogcontact in online supervisie.

  Vrij toegankelijk

  1ste prijs winnaar van de scriptieprijs 2022

  Hoe hebben opleidingssupervisoren het ontbreken van rechtstreeks oogcontact, (maar wel naar elkaar kunnen kijken) in online supervisie ervaren en wat betekent dat voor online supervisie?

 • Liefde voor het lot

  Vrij toegankelijk

  Zijn we verleerd om met pijn en lijden om te gaan? In ons werk draait het vooral om doelen stellen, veerkracht en aanpakken. Ellende reserveren we voor de psycholoog, psychiater of therapeut.

 • TsvB 2022-3 Thema: Tijd

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  Een grap is pas leuk als de timing goed is. Wie een auto bestuurt, vermijdt een botsing door op tijd te versnellen en af te remmen. Onze keuzes met betrekking tot timing en tempo maken dagelijks het verschil tussen slagen en falen, tussen succes of rampspoed. Dat geldt ook voor intervisie, coaching en organisatiebegeleiding. Soms komt een interventie net op het verkeerde moment, wil een begeleider te snel gaan of past de zorgvuldige fasering van het begeleidingstraject niet meer bij de 'life events' van degene die begeleid wordt. Kortom: een goede omgang met tijd is een cruciaal onderdeel van ons vak.

 • Alle tijd

  Vrij toegankelijk

  In dit artikel stellen de auteurs tijd aan je voor. Zij beginnen bij hoe tijd een rol speelt in je leven. Daarna plaatsen zij tijd in het perspectief van de geschiedenis.