In de Kennisbank vind je een groot aanbod publicaties en artikelen, o.a. uit Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Een deel van de artikelen en publicaties is alleen toegankelijk voor leden, maar er zijn ook vrij toegankelijke artikelen die iedereen kan lezen en/of downloaden. Je kunt zoeken in de Kennisbank via bovenstaande filtermogelijkheden.

 • TsvB 2023-04 Thema: Het Brein 

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  Een van de grootste mysteries van het leven is ons brein. Het regelt onze lichaams- en cognitieve functies en het helpt ons de wereld om ons heen en elkaar te begrijpen. Er is nog veel wat de wetenschap niet weet over de werking van het brein. Toch zien we dagelijks de effecten van ons brein ook in onze begeleidingskundige beroepen.

 • Supervisie aan Oekraïense collega's in oorlogstijd

  Vrij toegankelijk

  Door Gerian Dijkhuizen

  Kroatië augustus 2015. Plaats van handeling: een folkloristische zang- en dansavond als onderdeel van de Summer University georganiseerd door ANSE en de Kroatische supervisievereniging.

 • TsvB 2023-03 Thema: Activisme

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  Belangrijke waarden in de begeleidingskunde zijn onder andere een open houding, uitstellen van je mening en objectief zijn. Tegelijkertijd voelen we ons verbonden met de mensen en organisaties die we begeleiden en willen we allemaal de wereld een stukje mooier maken.

 • Ergens in geloven: hoe werkt dat?

  Vrij toegankelijk

  Een professionele werkhouding betekent dat je je eigen levensovertuiging thuis laat. Werk is werk.

 • De Werkplek

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Los van de supervisies op locatie bij een paar hogescholen, speelt mijn werk zich af op de twee werkplekken thuis.

 • Tool voor ethische dilemma's in supervisie

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Wat is precies een ethisch dilemma en hoe ga je ermee om in de praktijk van supervisie?

 • In gesprek met Rudy Vandamme

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Een begeleidingskundige heeft als professional een belangrijke maatschappelijke taak te vervullen, en moet daar kritisch over nadenken.

 • Activisme interactief onderzoeken

  Vrij toegankelijk

  De overheid kijkt anders naar activisme dan de samenleving. Dat is niet erg.

 • Opmerkzaam op roofbouw

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Door de aard van de onderliggende organisatieprincipes, te weten lineair denken, hiërarchische structuren en gerichtheid op groei, zit het plegen van roofbouw in de kern van vrijwel alle bedrijven en organisaties, is de stelling van Mieke Voogd.

 • Ambtelijk activisme als legitiem onderdeel van ambtelijk vakmanschap

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Dat normativiteit een rol speelt in professioneel handelen van ambtenaren is voor Gijs Diercks geen vraag.

 • Nooit te laat om met jongerenparticipatie te beginnen

  Vrij toegankelijk

  Jongeren, vrouwen verenig je! Laat je horen bij je werkgever, en laat je vertegenwoordigen in de politiek.

 • Interview met An Kramer

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Volgens An Kramer is de tijd voorbij dat begeleidingskundigen zich konden beperken tot de rol van procesbegeleider.

 • De Jonge Ondernemers Podcast

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In deze rubriek komt naast ‘gezien’ en ‘gelezen’ ook ‘gehoord’ aan bod.

 • TsvB 2023-02 Thema: (On)gelijkheid

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - volledige uitgave

  We kunnen er niet omheen: ongelijkheid is overal. Elke dag ervaren we de negatieve effecten van de toenemende ongelijkheid in de samenleving. We zien dit bijvoorbeeld in inkomensongelijkheid, waarbij de jonge generatie werkenden, ondanks een goede opleiding, soms niet rond kan komen, terwijl andere generaties het financieel goed hebben, met de zekerheid van de waarde van hun huis en spaargeld. We zien dat de kansenongelijkheid van kinderen al begint op de basisschool en voor het leeuwendeel afhankelijk is van de woonplaats of buurt en het opleidingsniveau van de ouders. En we zien dit als we kijken naar de ongelijkheid op het vlak van gender en ras, waarbij dus niet talenten en kwaliteiten de kansen bepalen, maar (voor)oordelen en aannames. Die ongelijkheid leidt tot verdeeldheid en draagt niet bij aan een gezonde cultuur. Ook niet op het werk.

 • Grip krijgen op giftig gedoe

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Hoe kunnen wij agressief gedrag binnen organisaties bestrijden en voorkomen?

 • Op vier wielen

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  In dit onderdeel van de rubriek Mens en Missie vertellen begeleidingskundigen over een dag uit hun professionele leven vanuit de werkplek.

 • Uit de kramp van kansengelijkheid en inclusie

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel

  Kansengelijkheid en inclusie krijgen vandaag de dag veel aandacht en staan in menige organisatie hoog op de beleidsagenda.

 • Niet vrouwen maar organisaties moeten veranderen

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel
  Vrij toegankelijk

  In de zoektocht naar gelijke kansen en carrièremogelijkheden voor vrouwen hebben we te lang de focus gelegd op wat vrouwen fout doen en hoe zij kunnen veranderen. Het wordt tijd om radicaal afscheid te nemen van de gedachte dat alleen wanneer vrouwen zich aanpassen aan de mannelijke cultuur ze succesvol kunnen zijn, aldus de auteur van deze bijdrage.

 • Moet ik naar een coach?

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel
  Column

  Elke zichzelf respecterende organisatie heeft tegenwoordig diversiteit en inclusie als speerpunt. (...) Ik vraag me echter af of dat narratief van ‘iedereen doet ertoe’ wel geldt voor iedereen. Ik denk dat er een verschil is tussen anders-zijn en anders denken’, aldus Maartje de Vries in haar prikkelende column voor dit nummer. Zij concludeert dat, als het gaat om diversiteit, zij anders denkt.

 • Discriminatie en supervisie

  Tijdschrift voor Begeleidingskunde - artikel
  Vrij toegankelijk

  In dit artikel worden discriminatie en de impact daarvan op mensen verkend.