Als ’t wringt: ruimte voor begeleidingskundigen in een aanzwellend zorginfarct?​​​​​​

TsvB 2024 #1

De komende decennia zijn alle handen, harten en hersens nodig in en rond de zorg. Morele stress (doe ik wel de juiste dingen?) als reden om de zorg te verlaten, blijft vooralsnog wat onderbelicht. In dit artikel gaan de auteurs in op het herkennen van morele kwesties in een complex speelveld en de mogelijke bijdragen van begeleidingskundigen voor mensen die in de zorg werken.

​​​​​​​Marleen Kraaij-Dirkzwager en Paul Brand