Kwaliteit als leerproces: op de drempel van een nieuw tijdperk in de zorg​​​​​​

TsvB 2024 #1

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de zorg houdt de auteur een pleidooi voor een nieuw concept van kwaliteit dat dynamisch en pluralistisch is en moreel van aard. Volgens de auteur zijn de tijdperken van protectionisme en reductionisme nog niet voorbij, maar staan we op de drempel van een nieuw tijdperk: het tijdperk van het leren. Breng werken in het leren van studenten en leren in het werken van professionals, zo stelt hij.

​​​​​​​Jur Koksma