Op weg naar een positief gezonde samenleving: alles wat je aandacht geeft groeit​​​​​​

TsvB 2024 #1

In onze huidige samenleving zijn we vaak gefocust op het oplossen van problemen, met de overtuiging dat alles maakbaar is. Deze benadering leidt echter vaak tot symptoombestrijding. In het afgelopen decennium is het concept positieve gezondheid in opmars, dat niet klachten en ziekten, maar juist de veerkracht van mensen benadrukt. Aandacht geven aan het perspectief blijkt meer voldoening te geven dan vast blijven houden aan hoe je van een probleem afkomt.

​​​​​​​Chantal Walg