Resultaat Lezersonderzoek Tijdschrift voor Begeleidingskunde en Kennisbank

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 17 February 2014

Het onderzoek is naar lezers, opleiders en schrijvers gestuurd. Hoewel maar 15% van de leden het onderzoek volledig heeft ingevuld, is het waardevol gebleken voor de LVSC en de redactie en mogen zij de conclusie trekken dat het grootste deel van de respondenten het blad waardeert en tevreden is en daarnaast zijn er een paar punten waar lezers kritischer over zijn. Deze punten kan de redactie meenemen in de verdere ontwikkeling. Kortom de resultaten zijn verzameld en verwerkt en er is een samenvatting gemaakt van het onderzoek. Ook benieuwd naar de resultaten? Bekijk de samenvatting.