Wat kunnen psychoanalyse en coaching voor elkaar betekenen?​​​​​​

Begeleidingskunde
Psychologie
Reflectie en bewustwording
TsvB 2018 #2

In dit artikel beschrijft de auteur enkele persoonlijke gedachten over de invloed van psychoanalyse op zijn werk als coach. Na gewerkt te hebben als huisarts en huisartsopleider werd hij opgeleid tot coach, supervisor en psychoanalyticus. Voor hem is het tegenwoordig onmogelijk om psychoanalytische concepten als coach te negeren. De balans in het gesprek (is het coaching of therapie?) gaat heen en weer, ze vormt een dynamiek. En hij vraagt zich af: is het onderscheid tussen coaching en therapie dan een onderscheid tussen ziek en gezond? Om te concluderen: coaching is geen therapie, maar het werkt wel therapeutisch.

​​​​​​​Ad Bolhuis