Wanneer is je doel behaald?​​​​​​

Veranderingen

Onze cultuur richt zich steeds meer op het behalen van doelen en targets, vaak uitgerukt in meetbare grootheden als tijd en geld. Ook binnen coaching is veel aandacht voor doelen, en voor modellen en interventies die coaches inzetten om met de coachee de doelen van de coaching te bepalen. Waar richten de doelen binnen coaching zich op? Ook op meetbare zaken als geld en tijd? Zo is immers de effectiviteit van de coaching goed te meten. Of richten we ons als coaches ook op minder meetbare zaken, zoals betekenisgeving, waarden, ontwikkeling, bezieling en genieten? En zo ja, hoe bepalen we dan de effectiviteit van ons werk?

Dit artikel houdt ons als coaches een kritische spiegel voor, als het gaat om het werken aan doelen binnen coaching.

​​​​​​​Jinks, D. (2012). What do you really want? An examination of the pursuit of goal setting in coaching. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 10.