Topografie van emoties​​​​​​

Emoties
Methoden en technieken
Reflectie en bewustwording

Emoties worden vaak in het lichaam gevoeld en feedback vanuit het lichaam wordt gezien als trigger van bewuste emotionele ervaringen. In het hier beschreven onderzoek werd bekeken of het 'in beeld brengen' van die emoties door de proefpersonen leidde tot een eenduidig beeld, tot culturele universele categorische somatotopische kaarten ofwel kaarten van het menselijk lichaam die aangeven waar een bepaalde emotie in het lichaam zich uit.

De auteurs hebben dit onderzoek uitgevoerd door 701 proefpersonen op twee silhouetten van een menselijk lichaam te laten aangeven welke gebieden geactiveerd en gedeactiveerd werden, wanneer er sprake was van een emotionele stimulus; zo ontstond een 'body sensation map' (BSM).

Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat manier waarop een emotie zich uit in het lichaam universeel is, onafhankelijk van culturele of taalachtergrond. Walging levert sensaties op in het spijsverteringssysteem en rond de keelregio, verdriet en depressie leiden tot verminderde activiteit in de ledematen en geluk activeert het gehele lichaam.

Voor hulpverleners komen deze uitkomsten vast niet als een verrassing. Je ziet het aan iemand, wanneer hij 'met iets in zijn maag zit', 'een brok in zijn keel heeft' of 'onder iets gebukt gaat'. En waarschijnlijk doen we iets met deze observaties. Juist daarom is het interessant dat dit soort onderzoek gedaan wordt en ons onderbuikgevoel bevestigt.

​​​​​​​Nummenmaa, L., Glereana, E., Harib, R. & Hietanend, J.K. (2014). Bodily maps of emotions. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111, 646-651.