Supervisie in Frankrijk: een verkenning​​​​​​

Begeleidingskunde
TsvB 2017 #4

Wie een beeld wil krijgen van supervisie in Frankrijk, begeeft zich op een lastig parcours met vele horden. Waar informatiebronnen te vinden? Wat daaruit te selecteren? Waar staat de in gebruik zijnde vakterminologie voor, en hoe consistent is deze? Hoe de beschreven ontwikkelingen, opvattingen en contexten te begrijpen? De auteur ging op zoek en veel dat de moeite waard is. Hij beschrijf enkele trends en concentreert zich daarbij op ontwikkelingen in Frankrijk, hoewel we ons moeten realiseren dat deze deel uitmaken van het grotere Franse taalgebied.

​​​​​​​Louis van Kessel