Mindset ​​​​​​

Leren en ontwikkelen
Psychologie

Hoogleraar Carol Dweck, researcher op het gebied van motivatie, vertelt over haar onderzoek naar het verschil tussen een 'fixed mindset' en een 'growth mindset' en het effect van dit verschil op het leren op school.

Bekijk hier de video:

​​​​​​​