Lerend innoveren in professionele leergemeenschapen​​​​​​

TsvB 2023 #1

Professionele begeleiding is, zeker wat betreft coaches, booming business. Er zijn tal van uitdagingen die vragen om een innovatieve mindset als het gaat om de theoretische basis, de gehanteerde methoden en het raamwerk van professionele begeleiding. Vraag is wat professionele leergemeenschappen in hun bonte hoedanigheid kunnen bijdragen aan innovatie van professionele begeleiding en wat daarin de succesfactoren zijn.

​​​​​​​Hans Bennink