Eustress​​​​​​

Stress en angst

Stress: wie heeft er geen last van? Hoeveel van jouw cliënten hebben een stressprobleem? De ervaring dat er te veel moet in te weinig tijd en dat dit vele ook nog uitermate goed moet gebeuren? En hoeveel van die cliënten ervaren ook dat die stress gaat ten koste van hun welzijn en welbevinden? Dit artikel gaat over goede stress ofwel eustress: een positieve respons op stressoren, gekenmerkt door de aanwezigheid van een positieve psychologische staat. Individuen die eustress ervaren beschrijven dit als een ervaring van totaal gefocust zijn in een bewuste staat van uitdaging; een gezonde staat van opgewonden aandacht voor een taak, opwinding en volledig aanwezig zijn.

Dat lijkt een vorm van stress die nastrevenswaardig is. Hoe kom je tot die eustress? Het artikel gebruikt twee modellen voor aanbevelingen aan managers om binnen hun organisatie eustress te creëren. Ten eerste het Challenge Hinderance Framework, een model waarbij stressoren in twee groepen verdeeld worden: uitdagende stressoren en belemmerende stressoren. Een tweede model dat besproken wordt is het Holistic Stress Model dat zegt dat individuen eustress ervaren wanneer zij een stressor taxeren als gunstig voor het individu. Het combineren van de twee modellen leidt tot uitdagende stressoren die worden beschouwd als bevorderend voor het volbrengen van de werktaak en voor de persoonlijke ontwikkeling. Het leidt ook tot stressoren die als gunstig worden ervaren. Daaruit volgt eustress.

In het artikel leiden deze conclusies tot een viertal suggesties voor managers. Maar wat zouden de suggesties voor begeleiders zijn? Hoe creëren we in onze begeleidingstrajecten eustress? Welke stressoren introduceren we, met als doel de cliënt in een staat van eustress te brengen? Lees het artikel voor meer boeiende informatie over eustress, uitdagende stressoren en suggesties om te komen tot eustress.

​​​​​​​Hargrove, M.B., Nelson, D.L. & Cooper, C.L. (2013). Generating eustress by challenging employees: helping people savor their work. Organizational Dynamics, 42, 61-69.