Anders begeleiden in verwaarloosde organisaties - De praktijk​​​​​​

Organisatieontwikkeling
Begeleidingskunde
TsvB 2020 JUBILEUMNUMMER

In zijn vorige bijdrage stond de parallel met de orthopedagogiek centraal en de vraag: in welk opzicht en waarom is het begeleidingsproces bij verwaarloosde organisaties anders dan bij gezonde organisaties? Met het huidige artikel trekt de auteur de lijn door naar de praktijk. Hij beschrijft de rol van de begeleider, geeft belangrijke vuistregels en reflecteert op eigen ervaringen.

​​​​​​​Joost Kampen