Zelfreflectie draagt bij aan langer leven

Overige
Type: Nieuws
Datum: 20 March 2018

Als je volledig achter een levenskeuze staat heeft dat nog lang effect, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Een nieuwe analyse van data uit ‘the Nun Study’ laat zien dat de nonnen die uit volle overtuiging kiezen om toe te treden langer leven dan hun zusters die met een andere motivatie kozen voor het kloosterleven.

Deelnemers aan the Nun Study schreven in 1930 essays voordat ze toetraden tot de orde. De essays geven inzicht in hoe de nonnen, die toen gemiddeld 22 jaar oud waren, indertijd tot hun keuze kwamen. Onderzoekers beoordeelden de teksten op zaken als het maken van keuzes, de mate van zelfreflectie, gevoeligheid voor groepsdruk en steun van de ouders bij het maken van een autonome keuze.

Voorspelling

Van de oorspronkelijke groep zijn inmiddels 176 nonnen overleden. Analyse van hun essays liet zien dat aan de hand van keuzegedrag, de mate van zelfreflectie en autonomie de levensverwachting voorspeld kan worden. Lees verder.