Wat te doen met de Wet AVG?

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 05 March 2018

Per 28 mei gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige privacywet (Wbp)vervangen. Vanaf die datum moeten alle organisaties (dus ook LVSC), maar ook kleine MBK-bedrijven en ZZP’ers (dus zelfstandige supervisoren en coaches) die persoonsgegevens verwerken aan de AVG voldoen. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (d.w.z. de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. De nadruk ligt meer dan nu het geval is, op de verantwoordelijkheid van organisaties om aan te tonen dat zij zich aan deze nieuwe Europese wet houden (verantwoordingsplicht).

Wat betekent dit concreet? Lees verder