Waarom lopen verpleegkundigen vast in hun werk?

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 11 July 2018

‘Vroeger had je tijd voor een praatje met je patiënten, maar nu draait alles om geld’, vertelt een verpleegkundige. Ik laat in het midden of dat een tegenstelling is. De veranderingen in de zorg zijn niet allemaal feitelijk en meetbaar. Ze leiden wél tot het ervaren van druk en dat is voelbaar.

Waar komt de ervaren druk in de zorg vandaan?

Veranderingen op de arbeidsmarkt?
1983: ik kreeg mijn diploma verzorgende en hoorde tegelijk dat onze hele groep ontslagen werd. Er was een overschot aan verzorgenden en verpleegkundigen. Ik maak een sprong naar 2011 en schets de situatie in een algemeen ziekenhuis: We maken regelmatig verpleegkundigen blij met een extra vrije dag omdat er surplus is. Surplus betekent dat er meer verpleegkundigen in de dienst gepland staan dan je werkelijk nodig hebt. 2018: De roosterplanners hebben hun handen vol aan het kloppend maken van de roosters. En verpleegkundigen worden regelmatig op hun vrije dagen gebeld of ze een extra dienst willen draaien.

Een verpleegkundige zegt: ‘Ik neem mijn telefoon niet meer op als er een onbekend nummer belt. En toch zit het me dan dwars. Want ik wil mijn collega’s en patiënten niet in de steek laten, maar ik heb mijn vrije dagen óók hard nodig.’ En dat is nog maar één aspect waarom verpleegkundigen druk ervaren.

Want de verpleegkundige als mens kruist het systeem
‘Ik heb voor de zorg gekozen omdat ik van betekenis wil zijn voor mensen die een moeilijke periode in hun leven doormaken. Maar in de praktijk zit ik een groot deel van de dag achter mijn laptop. Ik word er moedeloos van’, vertelt een andere verpleegkundige. Als je als verpleegkundige op de werkvloer bent wil je graag mensgerichte zorg bieden. Tegelijk moet je je voegen in dat wat het systeem van je vraagt. En dat leidt niet zelden tot een botsing tussen gevoel en verstand. In de zorg gaat het niet over werk als een dat-ding. Zorg gaat over mensen. En over contact tussen jou als patiënt en mij als verpleegkundige.

Als daar onvoldoende ruimte voor is dooft het passionele vlammetje van de verpleegkundige langzaam uit.

Grenzeloos helpen
‘Ik ben zoals ik ben en zo ben ik op mijn werk ook. Dat is toch oké?’ vraagt een verpleegkundige. Ze kijkt me met grote ogen aan als ik een wedervraag stel: ’Bedoel je dat je jezelf bent in je beroepsrol?’
‘Ja, logisch toch?’, antwoordt ze.

Als ze de enige verpleegkundige was met een dergelijke reactie maakte ik me geen zorgen. Maar dat is niet het geval. De manier waarop je je als mens verhoudt tot je verpleegkundige beroepsrol is anno
2018 van cruciaal belang om je hoofd boven water te houden.

Hoe kunnen we de verpleegkundigen helpen?
Het verbaast me niet meer dat verpleegkundigen vastlopen in hun werk, maar ik vind het wel een zorgelijke ontwikkeling. Het zorglandschap is veranderd en dat zal in de toekomst blijven veranderen. In mijn optiek zijn verpleegkundigen onvoldoende toegerust om hun óók veranderende beroepsrol vorm te geven. Slechts een enkeling van de vele verpleegkundigen die ik sprak, heeft ooit een supervisietraject gevolgd.

Het blijft een mooie uitdaging samen met hen te onderzoeken hoe je tóch dichtbij jezelf kunt blijven in je beroepsrol. En ik ben van mening dat juist op dat punt het volgen van supervisie van grote betekenis is voor de verpleegkundige beroepsgroep als geheel. Sterker nog: Het is niet alleen waardevol voor de individuele verpleegkundige en de beroepsgroep. Het is minstens zo waardevol voor de context waarin de verpleegkundige werkzaam is.

Want een verpleegkundige die geleerd heeft hoe zij zich kan schikken in haar rol staat stevig in haar werk.

Wie ben ik?
Mijn naam is Gerry Hulst. Als supervisor en registercoach begeleid ik verpleegkundigen, zodat ze stevig en zelfsturend in hun werk staan. Naast mijn werk schrijf ik blogs voor verpleegkundigen, omdat ik hen een hart onder de riem wil steken. Alle personages en gebeurtenissen in mijn blogs zijn fictief. Wanneer je jezelf of een collega meent te herkennen berust dat op toeval.
www.spiegelvisie.com 

Op zoek naar een coach of supervisor?
Ben je verpleegkundige en heb je behoefte aan supervisie of coaching om te leren over hoe jij je verhoudt tot je beroepsrol en welke stappen je daar in kunt zetten?

Ga naar onze professioneel begeleiders die werken met professionals in de gezondheidszorg.