Versterking werkgroep LVSC-Noord

Noord
Type: Nieuws
Datum: 26 February 2014

In de loop van het afgelopen jaar zagen twee leden zich genoodzaakt om te stoppen. Daarom deed de werkgroep op de regioavond een oproep aan de leden. Tijdens de 2-uurs workshop in november bood Tjeerd spontaan zijn diensten aan.

Tjeerd Grijpma is eigenaar van Buro 'Uitgesproken!'
Van daaruit verleent hij zijn diensten: coaching, re-integratie (2 e spoor), outplacement, supervisie, conflictbemiddeling en studiekeuze advies.
Met het werken in de werkgroep wil hij zijn bijdrage leveren bij het organiseren van activiteiten om de missie van LVSC ’Ontmoeten, Verbinden en Deskundigheidsbevordering’  te realiseren.

Als werkgroep zijn we er blij mee en wensen Tjeerd (en elkaar) een inspirerende samenwerking.