Verslag College Jikke de Ruiter - Maatschappijbewust begeleiden

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 15 December 2016

Hoe zijn maatschappelijke ontwikkelingen van invloed op ons werk als professioneel begeleiders? Hoe gaan wij met deze invloeden om? En wat doen wij ermee als beroepsgroep? Past het ons om onze stem in het maatschappelijk debat te laten horen?

Autonome coach, schrijfster, gesprekstrainer en neerlandicus Jikke de Ruiter betoogde tijdens het eerste LVSC College dat ons werk zoals we het nu doen, niet compleet is en dat wij  als begeleiders de samenleving samen met onze cliënten moeten onderzoeken om tot eigentijdse antwoorden te komen. Daar hebben we nieuwe professionele patronen voor nodig, andere competenties, andere taal. Door citaten te gebruiken van de grote denkers van nu liet ze zien dat, en dat merken we allemaal, het kapitalisme door zijn voegen zakt en de mens achterlaat die niet mee kan, waardoor de samenleving psychiatriseert.

Daarnaast zorgt de technologie ervoor dat ons wezen maakbaarder is dan ooit, tenminste voor degenen die toegang hebben tot die ontwikkeling. Het antwoord van de begeleider en ook van de beroepsverenigingen blijft achter vindt Jikke en dat toont ze ons door ons kritisch te laten reflecteren op onze eigen meningen en aannames. Ze roept haar collega’s op bewust de maatschappelijke ontwikkelingen in te brengen in hun gesprekken. Daarvoor is het nodig dat we leren van maatschappijkritische filosofen.

Ook roept ze de beroepsverenigingen op om goed naar het eigen systeem te kijken die ook op een kapitalistische markt zijn gaan lijken, en belangrijker nog, ze roept de verenigingen op om zich uit te spreken in het maatschappelijk debat over de thema’s waar onze cliënten en wijzelf mee worstelen. We moeten iets gaan vinden.

Onze cliënt is als de kanarie in de kolenmijn en geeft al een aantal jaar het signaal af van een dreigende crisis. Wat doen we met dat signaal? Zetten we met ons werk de kanarie weer op zijn pootjes zodat ie terug kan in de mijn? Of nemen we het signaal serieus en gaan we er met elkaar mee aan de slag, in onze gesprekken, in onze samenwerking en naar buiten toe in het publieke debat?

De lezing, die een half uur duurde, zal volgend jaar in het Tijdschrift van Begeleidingskunde gepubliceerd worden. Het volgende vrij toegankelijke LVSC College staat alweer gepland! Noteer donderdag 20 april vast in uw agenda.