Vallen supervisoren en/of coaches onder de Wkkgz ?

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 08 December 2016

Nee, supervisoren en/of coaches vallen niet onder de Wkkgz (=Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg).

Vanaf 1 januari 2017 moet iedereen die in de zorg werkt (instellingen én zelfstandigen) in het kader van de Wkkgz beschikken over een klachtenfunctionaris waarbij een cliënt met zijn klacht terecht kan. Door het Ministerie van VWS is bevestigd dat "supervisie en coaching gericht op (re)socialisatie richting meedoen in de maatschappij of gericht op loopbaan/werk niet valt onder de Wkkgz". Derhalve behoeft een supervisor en/of coach niet over een klachtenfunctionaris te beschikken. 

LVSC-leden die tevens werkzaam zijn als aanbieder in de zorg (b.v. therapeuten) vallen in het kader van deze beroepsuitoefening wel onder de Wkkgz en dienen een klachtenfunctionaris te hebben. Voor meer informatie hierover zie www.VKIG.nl (Vereniging van klachtenfunctionarissen in de zorg).  

Lees ook meer hierover in Val ik onder de wet Wkkgz van de Kamer van Koophandel.

Auteur: mevr. C. Emmen, LVSC Verenigingsmanager