Vacature Voorzitter bestuur LVSC

Type: Nieuws
Datum: 11 June 2020

LVSC is een beroepsvereniging waarbij ruim 2100 professioneel begeleiders zijn aangesloten. Zij richt zich op de doorgaande ontwikkeling van deze professioneel begeleiders en beheert het LVSC-beroepsregister met gecertificeerde coaches en supervisoren. De vereniging bestaat 40 jaar en kent als belangrijke traditie dat het een vereniging is van, voor en door de leden. De vereniging wordt ondersteund door een professioneel bureau. Het bestuur (vrijwilligersfunctie) van de vereniging bestaat uit totaal 6 personen. Naast de voorzitter zijn er voor de leden van het bestuur portefeuilles verdeeld.

De zittingstermijn van de huidige voorzitter verloopt dit jaar. Hierdoor ontstaat er in december 2020 een vacature voor een nieuwe voorzitter. Het profiel voor de functie is als volgt:

Taken van de voorzitter

 • Leidt de algemene ledenvergadering en de vergaderingen van het bestuur.
 • Geeft leiding aan het bestuur: neemt initiatief, coördineert en voert bestuurswerkzaamheden uit.
 • Is woordvoerder van de vereniging en vertegenwoordigt LVSC in- en extern.
 • Werkt nauw samen met de directeur en de medewerkers van het bureau.
 • Is verantwoordelijk voor de portefeuille communicatie en regio’s.
 • Is verantwoordelijk voor de portefeuille bureau.

Functie-eisen en profiel van de voorzitter

 • Heeft minimaal een HBO+ werk- en denkniveau.
 • Heeft aangetoond in een team te kunnen functioneren.
 • Beschikt over een uitstekend strategisch en analytisch denkvermogen.
 • Heeft een goed gevoel voor diverse verhoudingen binnen en buiten de vereniging en kan zich hierin bewegen.
 • Heeft bestuurlijke ervaring binnen een (vrijwilligers)vereniging en/of binnen zijn/haar werkomgeving.
 • Heeft ervaring met het leiden van vergaderingen.
 • Kan prioriteiten stellen, delegeren en taken verdelen.
 • Kan besluitvormingsprocessen hanteren.
 • Kan leidinggeven aan een bestuur met verschillende kwaliteiten.
 • Kan met een helicopterview naar ontwikkelingen in het vak kijken.
 • Kan duidelijk en overtuigend communiceren (intern en extern).
 • Kan het verenigingsbelang boven het eigen belang laten prevaleren.
 • Is van nature een netwerker en verbinder en heeft relevante netwerken.
 • Heeft een heldere visie en bewaakt de koers (doelstellingen en resultaten) van de vereniging, zowel op de korte als de lange termijn.
 • Is in staat evenwichtig om te gaan met de polariteiten zoals die in de functie besloten liggen.
 • Kan makkelijk spreken in het openbaar.
 • Heeft een inspirerende, doortastende, wervende persoonlijkheid en is gericht op samenwerking.
 • Heeft humor en weet te relativeren.
 • Heeft affiniteit met het beroep van supervisor, coach of organisatiebegeleider.
 • Heeft geen nevenfuncties die het belang van de vereniging kunnen schaden.
 • Kan gemiddeld 1 tot 2 dagdelen per week vrijmaken voor het bestuurswerk.
 • Is beschikbaar voor een zittingsperiode van ten minste drie jaar.

Vergaderfrequentie en tijdsbeslag
Het bestuur vergadert eenmaal per zes weken in Amersfoort.
Jaarlijks zijn er minimaal twee ledenvergaderingen. Daarnaast zijn er regelmatig vergaderingen met stakeholders. Het tijdsbeslag voor deze functie, inclusief vergaderingen en voorbereiding, vergt tenminste een tot twee dagdelen per week.

Aanbod
Jaarlijks is er een vergoeding van €1800,- en kunnen reis- en verblijfskosten worden gedeclareerd. Je werkt nauw samen met de directeur en maakt deel uit van een divers samenwerkend bestuur met professionele kwaliteiten. LVSC biedt jou een interessant netwerk en boeiende contacten. Je draagt significant bij aan het doorontwikkelen van de beroepsvereniging LVSC en het vak van professioneel begeleiden.

Meer informatie of solliciteren?
We hopen dat je interesse is gewekt en enthousiast bent om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van onze beroepsvereniging in de rol van bestuursvoorzitter. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Annet Murre, directeur LVSC, 06-14825202. Tot 1 september 2020 kunnen potentiële kandidaten hun CV en een motivatiebrief mailen naar a.murre@lvsc.eu.  Geschikte kandidaten worden uitgenodigd door de renumeratiecommissie uit het bestuur, bestaande uit drie leden. Daarnaast vindt een gesprek plaats met de directeur en een medewerker van het bureau. Op basis daarvan komt het bestuur tot een voordracht van een kandidaat voor de Algemene Ledenvergadering van LVSC.

Aanvulling:
Gesprekken met geïnteresseerde kandidaten zullen plaatsvinden op dinsdag 15 september in Amersfoort.

Vacature voorzitter LVSC

Download deze vacature als pdf: Vacature Voorzitter bestuur LVSC