Vacature commissie vakontwikkeling

Type: Nieuws
Datum: 14 November 2023

Ter versterking van de Commissie Vakontwikkeling zoeken wij twee enthousiaste leden. 

De ontwikkeling die LVSC doormaakt wordt ondersteund door de Commissie Vakontwikkeling: het mede vormgeven aan de professionalisering van Begeleidingskunde, te weten supervisie, coaching en organisatiebegeleiding. 

De Commissie Vakontwikkeling richt zich zowel op het delen van bestaande kennis als op het ontwikkelen van nieuwe kennis. Met kennis wordt niet alleen cognitieve kennis bedoeld (het hoofd), maar ook het handelen (hart en handen). Praktijkgericht onderzoek kan daar een stimulerende bijdrage aan leveren.

De Commissie Vakontwikkeling doet dit door naar buiten te treden, elkaar te ontmoeten en na te denken over de vraag wat wij als begeleidingskundigen toevoegen in de duurzame ontwikkeling van professionals.

Kennisdelen kan door middel van artikelen delen maar vooral ook door de dialoog met elkaar. te voeren. Zowel op individueel niveau als op opleidingsniveau als op het niveau van de maatschappij. De commissie onderzoekt welke thema’s van belang zijn voor de beroepsgroep van Begeleidingskundigen en geeft aandacht aan deze thema's. Bijvoorbeeld: zelf op kleine schaal praktijkgericht onderzoek doen, verhelderen wat reflecteren is, de moeilijkheid van contracteren bij organisatieontwikkeling, etc.

Van daaruit stimuleert de Commissie Vakontwikkeling ook kennisontwikkeling. Bijvoorbeeld door kenniskringen op te richten of door te stimuleren om te publiceren in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde. Vooral de aanwezige en nieuwe kennis en ervaring van leden zelf wordt gestimuleerd, in plaats van deze enkel van buiten te halen. 

Taken

De Commissie Vakontwikkeling heeft de volgende taken:

  1. Het verzamelen van kennis binnen de drie verschillende domeinen begeleidingskunde. Vervolgens de kennis toegankelijk maken voor de leden.
  2. Het ophalen van vraagstukken rondom het vak begeleidingskunde uit de praktijk met als doel  over deze kwesties kennis te ontwikkelen en erover te publiceren. Hierbij heeft het domein begeleiden van organisatieontwikkeling de warme belangstelling van de commissie.
  3. Het aanjagen van een professioneel debat tussen de leden van de vereniging, binnen de drie disciplines en tussen de drie disciplines.
  4. Inhoudelijke verbinding leggen tussen de drie disciplines, zorgen voor kruisbestuiving en inspiratie.

 Randvoorwaarden

  • CVO valt onder de geldende LVSC regeling vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding wordt eenmaal per jaar uitbetaald. Daarnaast worden ook eventuele reiskosten vergoed.
  • De commissie bestaat uit 4 leden, ieder met een zittingstermijn van 3 jaren.
  • De commissieleden hebben een diverse achtergrond in ervaring, kennis, landelijke spreiding en netwerk.
  • Ieder commissielid kan voor 1 termijn herbenoemd worden.


Meer info en reageren

Lijkt het je interessant om deel uit te maken van onze commissie Vakontwikkeling? Stuur dan je sollicitatie op! Nog meer info? Nadere informatie kun je verkrijgen bij CVO lid Jetty de Groot. Je kunt je mail sturen naar info@lvsc.eu. Wij zorgen er voor dat je mail bij Jetty de Groot terecht komt. 

Je schriftelijke sollicitatie voorzien van motivatie en CV zien wij graag tegemoet en kun je richten aan info@lvsc.eu ten name van Ingrid Hopman Spruit. Hierna word je uitgenodigd voor een gesprek met de commissieleden CVO en de portefeuillehouder Kwaliteit.