Vacature Algemeen bestuursleden

Type: Nieuws
Datum: 19 December 2022

Ter versterking van het LVSC bestuur zijn wij op zoek naar enthousiaste nieuwe bestuursleden.

Klein afb bestuur-gezocht

We zijn op zoek naar enthousiaste leden die voldoen aan het onderstaande profiel.

LVSC streeft naar een complementair bestuur op het gebied van persoonlijkheid, kennis en deskundigheid. Met het toetreden van diverse nieuwe bestuursleden zullen de portefeuilles in 2023 opnieuw verdeeld worden.

Profiel bestuurslid LVSC

 De kandidaat:

-    heeft minimaal een HBO werk- en denkniveau;

-    kan aantonen in een team te kunnen functioneren;

-    beschikt over een analytisch, strategisch en beleidsmatig denkvermogen;

-    kan creatief en flexibel zijn;

-    is in staat om te gaan met de diverse verhoudingen binnen de vereniging;

-    kan het verenigingsbelang boven het eigen belang laten prevaleren;

-    heeft ervaring met en visie op professioneel begeleiden;

-    heeft voldoende tijd voor het bestuurswerk;

-    kan (en heeft) interessante netwerken;

-    is een verbinder en communicatief en sociaal sterk;

-    is besluitvaardig;

-    heeft humor en weet te relativeren;

-    heeft plezier in het onderhouden van ledencontacten.

Vergoeding

De functie is onbezoldigd met een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding.

Tijdsbesteding

De verwachtte tijdsbesteding is gemiddeld 13 uren per maand. 

Periode

Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

 

Reageren 

Heb je belangstelling voor deze leuke functie? Stuur dan voor 20 januari 2023 je CV en motivatie naar info@lvsc.eu. Wil je eerst meer informatie? Bel dan naar het LVSC Bureau, Annet Murre (Directeur bureau LVSC), telefoonnummer 024-3662080 (ma – do van 9.00 – 17.00).

Vervolgprocedure

Kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) oriënterend gesprek met enkele leden van het bestuur. Geselecteerde kandidaten worden gevraagd als aspirant-bestuurslid deel te nemen aan de bestuursvergaderingen. Het aspirant-lid heeft daarin geen stemrecht, maar heeft wel recht op de gebruikelijke onkostenvergoeding en vacatiegelden die voor bestuursleden zijn vastgesteld. Tevens krijgt het aspirant-lid een bestuurslid aangewezen als eerste aanspreekpunt gedurende de inwerkperiode.

Na deelname aan tenminste twee bestuursvergaderingen, neemt het bestuur een beslissing over de toetreding van het aspirant-bestuurslid tot het bestuur. Het aspirant-lid zal daarna op de eerstvolgende ALV aan de leden worden voorgedragen als te benoemen bestuurslid waarna de ALV hierover stemt.