René Goedhart

Professioneel profielSCITE et CITO - kundig en vaardig
in systeemtherapie, supervisie & consultancy

Ik ontwikkelde mij van beroepsmilitair bij de Marine verbindingsdienst (’87) naar relatie- en gezinstherapeut ofwel systeemtherapeut. Inmiddels heb ik twintig jaar ervaring in het werken met ingewikkelde (gezin)casuïstiek. Bekend ben ik met zowel de ‘dwang en drang’ en de vrijwillige hulpverlening.

Naast het gevangeniswezen en de reclassering werkte ik bij een jeugdzorg aanbieder binnen de ambulante (crisis)hulpverlening. Tussentijds als trauma hulpverlener en bedrijfsmaatschappelijk werker. In 2014 werd ik door transitie boventallig bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).
Inmiddels werk ik binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie als systeemtherapeut binnen het FACT-jeugd team.

Specifieke deskundigheid verwierf ik op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld, echtscheidings- en omgangsproblematiek, verslavingspsychiatrie, ontwikkelingsstoornissen en SOLK.

Naar mensen ben ik duidelijk en oprecht over wat ik zie, voel, denk en vind. Op een gelijkwaardige, zorgvuldige en tactvolle manier maak ik 'wat goed en niet goed gaat'​ bespreekbaar. Ik steun en daag uit en sluit aan.

SKJ-ers (Kwaliteitsregister Jeugd): SKJ-reflectievoorwaarden krijgen aandacht. Zelf heb ik ruime ervaring binnen Jeugdzorg. Ik superviseer HBO-SW-studenten (Hogeschool Viaa, Zwolle).

Verder ben ik geregistreerd bij de Nederlandse Associatie Psychotherapie. In bezit van European (ECP) en World Certificate of Psychotherapy (WCP). Lid van de beroepsverenigingen NVRG, NVAGT en LVSC, opgenomen in het (kwaliteit)register van SKJ, maatschappelijk werk, GGZ-agoog. Lid van de koepels NAP, RBCZ en NFG.

Contact

Scite et Cito
Baron van Nagellstraat 7
8771 LL BARNEVELD

Stuur hieronder een bericht naar deze professioneel begeleider

Uw naam*
Uw e-mail*
Bericht*