Terugblik 2021 en fijne feestdagen!

Type: Nieuws
Datum: 21 December 2021
We kijken met z'n allen terug op een enerverend jaar. Helaas heeft dit jaar weer voor een groot deel in het teken van corona(maatregelen) gestaan en hebben we het nog niet achter ons kunnen laten. Gelukkig hebben we dit jaar toch diverse mooie online en live activiteiten kunnen organiseren voor leden. Daar kijken we trots en met veel voldoening op terug. 

Wij zijn blij dat we een inspirerend Webinar over het Doorbreken van Patronen en over Positieve Psychologie hebben kunnen organiseren voor leden. Dank Mieke en Joris en Marlies en Nanja voor jullie bijdragen dit jaar!

Afgelopen jaar is het ook gelukt om twee mooie colleges te organiseren. In het voorjaar konden leden deelnemen aan het online college over Deep Democracy met Frank Weijers en in het najaar hebben we een live college kunnen organiseren over Meerkleurig begeleiden met Charlotte Wekker. Ook waren we ontzettend blij dat ons jubileumcongres Skills & Scenery op 23 september na 2 keer verzetten heeft kunnen plaatsvinden.

Regio workshops
Ook hebben de 14 regio's weer mooie workshops en trainingen georganiseerd voor leden dicht bij huis. Wij willen alle regiocontactpersonen hartelijk bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid. 

Tijdschrift voor Begeleidingskunde
De redactie van TsvB heeft weer hard gewerkt om vier mooie uitgaven te realiseren die alle leden in maart, juni, september en december in de bus hebben mogen ontvangen. Hartelijk dank voor jullie werk. Maartje nam in december afscheid als hoofdredacteur van het tijdschrift voor Begeleidingskunde. We danken haar hartelijk voor haar betrokkenheid en inzet. 

Commissie internationale contacten
De commissie internationale contacten heeft zich weer ingespannen om de internationale banden te onderhouden en te verstevigen. Zij houden ons op de hoogte welke internationale events georganiseerd worden en zorgen dat de juiste informatie bij ons komt. Bijvoorbeeld over internationale intervisiegroepen en de ANSE Summer University. ANSE heeft voor het eerst dit jaar de online Talent talks (met PE punten) georganiseerd en deze bleken een groot succes. Online bereik je zo veel meer deelnemers en kunnen we meer mensen inspireren. 

Commissie Vakontwikkeling
Ook willen we de commissie vakontwikkeling bedanken voor de mooie reflectie opdrachten die zij het afgelopen jaar hebben bedacht. Aan de hand van actualiteiten, zoals een interview, artikel of video konden leden aan de slag met reflectie op het functioneren als professioneel begeleider in de huidige tijdgeest. 

Online cafe voor Young Professionals
Dit jaar heeft onze nieuwe collega Mariëlle Visser een aantal online cafe's georganiseerd voor young professionals en andere betrokken leden om toekomstgericht met elkaar in gesprek te gaan. Een mooi initiatief waar veel positieve energie uit voort komt. 

Dank aan alle commissies, projectgroepen en leden
Wij willen de overige commissies; Commissie Advies Registraties en commissie Toetsing en bemiddeling en het college van Tuchtzaken ook bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Uiteraard willen we ook alle leden bedanken voor hun bijdrage aan projectgroepenen, zoals projectgroep Coaching en projectgroep Derde domein, en voor hun aanwezigheid bij de bijeenkomsten en betrokkenheid bij LVSC.

Als vereniging hebben we weer veel nieuwe leden mogen verwelkomen afgelopen jaar. Mooi dat zij de weg naar LVSC hebben gevonden en we zijn blij dat zij zich hebben aangesloten om samen verder te bouwen aan ons mooie vakgebied. Wij zetten ons graag in om alle leden te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en de belangen te behartigen van het vakgebied professioneel begleiden. Daar gaan we in 2022 weer enthousiast mee verder. 

Bureau LVSC
Het bureau LVSC heeft weer met liefde en energie nieuwe ledenpakketen gemaakt, studentpakketten gestuurd naar de erkende opleidingen, certificaten en evaluaties voor deelname workshops verstuurd, de teleoontjes en e-mails van leden en geïnteresseerden beantwoord, de website en sociale media onderhouden, ledennieuwsbrieven en relatienieuwsbrieven gemaakt, nieuw ledenvoordeel ontwikkeld, webinars, colleges en de ALV georganiseerd en het bestuur, de commissies en werkgroepen ondersteund. Dank voor alle prettige samenwerkingen. 
 
Helaas spelen de coronacrisis en de maatregelen ons nog steeds parten in 2021. Wij hopen dat we dit in de loop van 2022 achter ons kunnen laten en spreken onze wens uit om samen met onze leden er een mooi, inspirerend, verbindend en leerrijk jaar van te maken. Voor nu wensen we iedereen alvast hele fijne feestdagen en een mooi nieuw begin van 2022.

kerstklok