Supervisie aan Pedagogen en Onderwijskundigen

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 11 September 2014

In deze publicatie van de NVO maakt de lezer kennis met het kenmerkende van supervisie aan pedagogen. Behalve een theoretische onderbouwing biedt het een beschrijving van de manier waarop supervisie in de praktijk gestalte krijgt. Duidelijke verwachtingen en een goede voorbereiding van supervisor én supervisant verhogen het rendement van supervisie. De publicatie neemt daarom zowel het perspectief van de supervisor in als dat van de supervisant. Bekijk de publicatie 'Supervisie geven en Supervisie krijgen'.