Op www.ontwikkeladviesportaal.nl vind je het registratieportaal voor ontwikkeladviestrajecten voor de regeling NL Leert Door. Deze regeling stelt deelnemers in staat kosteloos een ontwikkeladvies te ontvangen. De loopbaanadviseur die het ontwikkeladvies geeft, komt in aanmerking voor subsidie.

Alleen loopbaanadviseurs die aan bepaalde vereisten voldoen (zie bovengenoemde punten), kunnen ontwikkeladviestrajecten in het kader van de regeling NL Leert Door aanbieden. De eisen waaraan voldaan moet worden, vind je ook terug op www.uitvoeringvanbeleidszw.nl.

Nadat je jezelf hebt aangemeld als loopbaanadviseur, kun je deelnemers aanmelden voor wie je een ontwikkeladviestraject wilt starten. Na bevestiging door de deelnemer is de registratie voltooid en komt in het systeem een unieke registratiecode beschikbaar. Bewaar deze code goed, want (enkel) hiermee krijg je toegang tot de subsidieaanvraag.

Het is van groot belang deelnemers tijdig te registreren. Alleen deelnemers waarvoor een code wordt afgegeven, kan een subsidieaanvraag voor gedaan worden.

Veelgestelde vragen over registratieportaal

Antwoorden op veelgestelde vragen zoals: Aan welke eisen moet ik voldoen? Waarom moet ik deelnemers registreren? Tot wanneer kan ik adviestrajecten registreren? Kunnen er onbeperkt deelnemers worden geregistreerd? Etc. Vind je hier.

Direct aanmelden als loopbaanadviseur bij het registratieportaal?

Hier kun je direct aanmelden als loopbaanadviseur bij het ontwikkeladviesportaal. 

Aanvraag subsidie

Ontwikkeladviesportaal.nl is enkel bedoeld voor de registratie van ontwikkeladviestrajecten. De daadwerkelijke subsidieaanvraag geschiedt via het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid van het ministerie van SZW: www.mijnuitvoeringvanbeleidszw.nl