Sturen op well-being van medewerkers

Type: Nieuws
Datum: 23 September 2020

Opstarten na de vakantie kostte me meer moeite dan normaal. Van lekker buiten zijn naar uren zoomen achter mijn computerbeeldscherm was al een grote omslag. Weer opstarten in een coronaregime van vooral thuis werken viel niet mee. Om me heen hoorde ik collega’s hetzelfde verzuchten.

Het nieuws stemt ook niet optimistisch. Een groot deel van de Nederlanders maakt zich ernstige zorgen over de toekomst. Meer dan de helft van de Nederlanders ervaart psychische klachten. Onder 35 jaar is dit zelfs 75 procent. Vier miljoen Nederlanders staan op omvallen, schatten psychologen in. Vier keer zoveel als normaal. We kunnen piekergedachten moeilijk van ons afschudden door een opeenstapeling van slecht nieuws en missen contact, spontaniteit en zekerheid.

Ziekteverzuim lastig te meten

Tegelijkertijd rapporteren sommige bedrijven historisch lage ziekteverzuimcijfers, en ook in mijn organisatie zien we geen afwijkend patroon. De vraag is echter of dit de werkelijke gezondheid van medewerkers weergeeft? Ziekteverzuim laat zich lastiger meten nu mensen vanuit huis werken. Niet elke medewerker meldt zich ziek, nu vanuit huis makkelijker kan worden doorgewerkt. Terughoudendheid zien we zeker ook bij psychische klachten.

Sturen-op-well-being-

Sturen op well-being

De oplossing lijkt simpel: verschuif de aandacht van (het managen van) ziekteverzuim naar sturen op gezondheid. De hierbij veel gebruikte term ‘well-being’ is veel omvattend en gaat verder dan lichamelijke of geestelijke gezondheid alleen. Well-being relateert een positieve psychologische en fysieke staat van zijn aan kwaliteit van leven, goede relaties met anderen, persoonlijke groei, purpose, autonomie en wendbaarheid. Hier hoort een gezonde werkomgeving bij, die positief stimuleert.

Lees verder >>

Bron: PW.