Stop emoties niet weg

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 27 July 2017

Arjeh Mesquita, LVSC Registercoach, stuurde vorige week een mooie brief naar de Volkskrant als reacties op een artikel over het emotioneel zelfmanagement van artsen.

"Natuurlijk vervullen artsen een hoofdrol in veel mooie en hoopvolle momenten in het leven van mensen, maar ziekte en uiteindelijk sterfte is voor velen toch de 'corebusiness'. Het is als betrokken buitenstaander soms moeilijk te bevatten hoe weinig het is ingeburgerd om de emotionele belasting die dit teweeg brengt een centrale plek te geven in het werken en leven van (para)medici.

Volgens het vermaarde standaardwerk The Emotions (1988) van wijlen Nico Frijda zijn emoties geen willekeurige 'lastige en onhandige' gevoelens die je overkomen en die je terzijde kunt zetten, maar precieze en betekenisvolle reacties op specifieke gebeurtenissen."

Lees verder