Support for Ukrainian colleagues

Type: Nieuws
Datum: 10 March 2022
Beste LVSC leden,

Uiteraard gaan onze gedachten en onze steun dezer dagen uit naar Oekraïne in deze verschrikkelijke oorlog. Via ANSE, Reijer Jan van 't Hul (LVSC en ANSE bestuur) en Gerian Dijkhuizen (voorzitter CIC) krijgen we regelmatig nieuws en updates over Oekraïne en wat de behoeften zijn. Vanmiddag hebben we met een aantal mensen nagedacht over wat we op korte termijn kunnen doen. 

Vice voorzitter Ton Vegt heeft in de afgelopen dagen een statement namens LVSC opgesteld en gestuurd naar onze Oekraïense zustervereniging USSC.

Graag willen we jullie informeren over dit statement. We hebben het daarom op onze website geplaatst. Ga naar: Our support for Ukrainian colleagues >>.

Nieuws via ANSE en inzamelactie
Via ANSE hebben we nieuws ontvangen over een inzamelingsactie die onze Oostenrijkse zustervereniging ÖVS is gestart. Zij hebben een rekening geopend om geld in te zamelen om heel gericht hulpmiddelen aan te schaffen en te verzenden naar Oekraïne. Er zijn korte lijnen tussen ÖVS en USSC waardoor er goed zicht is op wat er nodig is op welke plek. Wij hebben er vertrouwen in dat de juiste goederen terecht komen waar dat het hardst nodig is, omdat de goederen via een gestructureerd coördinatiepunt worden verdeeld naar verschillende locaties. 

Als je als LVSC lid wilt doneren voor hulp aan Oekraïense collega’s doe dat dan via onderstaande bankrekening:  

ÖVS donation account for Ukraine
Our Colleagues from ÖVS, Austria are in constant contact with a Ukrainian colleague who is trying to organise relief supplies through her NGO. In order to be able to support her even better, the ÖVS have set up a donation account and ask you to get involved. Every contribution counts!

ÖVS donation account Ukraine
IBAN: AT17 3200 0010 0276 0460
SWIFT-Code/BIC: RLNWATWW

Please also share the appeal in your networks.

Meta supervision for Ukraine
Via ANSE ontvingen wij ook een oproep voor leersupervisoren voor Oekraïne. Er zijn al meer dan genoeg aanmeldingen, dus op dit moment hoef je niet meer te reageren. Mocht er op een bepaald moment wel weer behoefte zijn aan meer leersupervisoren, dan zullen wij onze leden hierover informeren.

Wij delen hieronder de oproep die we via ANSE hebben ontvangen:

The ANSE board had a meeting after a mail from our colleagues of USSC from Ukraine. One of the requests our colleagues have, is if there is anyone who is ready to give meta-supervision for Ukrainian colleagues who supervise doctors. Metasupervisors could have some experiences or competencies in crisis counselling. Language: English, German, Russian, it does not matter. They will deal with it.

Natuurlijk denken we ook na over wat er op de langere termijn nodig is. Als er nieuwe initiatieven en ontwikkelingen zijn dan zullen we onze leden hierover informeren via nieuws updates. Houd je mail en onze website in de gaten.

Tot slot: Oproep voor tijdelijk verblijf
Via Gerian Dijkhuizen hebben we een oproep van iemand uit haar netwerk ontvangen die in kaart wil brengen waar vluchtelingen mogelijk tijdelijk kunnen verblijven mocht dat nodig zijn. 
Ga naar: Oproep Frans Douw >>.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Bureau LVSC