Scriptieprijs bijeenkomst 2022

Type: Nieuws
Datum: 06 December 2022
Na de ALV op 22 November kwam de scriptieprijs van 2022 ten einde met een mooie bijeenkomst onder leiding van Liesbeth Kool. De bijeenkomst begon met de inspirerende presentaties van twee van de top drie scriptieschrijvers: Rianca van Berkmortel over de invloed van het niet hebben van rechtstreeks oogcontact in online supervisie en Anjo Markhorst over spelen met bejegening. Na deze boeiende presentaties hebben we de welverdiende eerste prijs uitgereikt aan Rianca van Berkmortel en de derde prijs aan Anjo Markhorst. De tweede prijs behoort toe aan Nelian Smit met een scriptie over ruimte verkennen in het zakelijk speelveld. Nogmaals van harte gefeliciteerd voor deze drie dames met deze mooie prijzen!

20221122_190937                   20221122_191012

Graag willen wij iedereen bedanken voor zijn of haar deelname, het was een succesvol jaar met maar liefst veertien inzendingen van hoog niveau. Ook de vakjury willen wij vriendelijk bedanken voor hun onmisbare bijdrage: Wim Smeets, Piet Groen en Liesbeth Kool. Tot slot een dankbetuiging aan Fer van den Boomen voor zijn mooie inzet voor de scriptieprijs. 

LVSC hecht veel waarde aan kennisverspreiding en de scriptieprijs bewijst wederom een succesvol platform voor het delen van inspirerende kennis met vakgenoten. We organiseren over twee jaar opnieuw de LVSC scriptieprijs om voor nieuwe kandidaten een welverdiende spotlight te creëren.