Samenwerking LVSC en Stir: wederzijdse erkenning externe bijscholing

Type: Nieuws
Datum: 29 September 2022
Per 1 oktober 2022 werken LVSC en Stir samen m.b.t. erkenning van externe bijscholing. 

In maart 2020 is een delegatie vanuit het bestuur van Stir en van LVSC bijeengekomen om een verdere samenwerking te verkennen in relatie tot het wederzijds erkennen van externe bijscholing.

Het doel van de samenwerking is enerzijds het aanbod van externe erkende bijscholing vergroten voor LVSC (geregistreerde) leden en geregistreerde coaches van Stir. Anderzijds om voor aanbieders van bijscholing een eenvoudiger administratief proces te ontwikkelen voor erkenning van bijscholing door beide partijen (wederzijdse erkenning van bijscholing voor coaches).

In 2021 is er een pilot gedaan om te onderzoeken of de kwaliteitscriteria voor erkenning van bijscholing van hetzelfde niveau zijn. Tijdens de pilot zijn een aantal aanvragen voor erkenning van bijscholing gezamenlijk beoordeeld. Hiervoor is het aanvraagformulier voor erkenning bijscholing op elkaar afgestemd en waar nodig aangepast. De pilot is positief afgesloten en geëvalueerd: Stir en LVSC hanteren gelijkwaardige kwaliteitscriteria voor erenning van bijscholing.

Onze samenwerking start officeel per 1 oktober 2022. De volgende afspraken gaan dan in werking:

- LVSC en Stir hanteren dezelfde tarieven voor de aanvraag van erkenning van bijscholing (zie tarieven op pagina Tarieven erkenning opleiding en PE-punten).
- Bij erkenning van de aanvraag bij de eerste partij ontvangt de aanvrager vrijblijvend de mogelijkheid om met 50% korting erkenning bij de tweede partij te ontvangen. 
- de verantwoording voor erkenning bij de tweede partij is voor de aanvrager. De aanvrager vraagt de erkenning aan met behulp van het verkregen registratiebewijs (van de eerste partij).

- Erkenning geldt voor de duur van twee jaar en aanvrager is verplicht voor twee jaar te betalen. Er wordt jaarlijks gefactureerd.
- Na twee jaar vervalt de korting en bepaalt de aanvrager zelf per partij of er behoefte is aan een vervolg van de erkenning. 

De bijscholing die in de LVSC regio's plaatsvindt valt buiten deze samenwerking. De regionale bijscholingsactiviteiten zijn ontwikkeld voor LVSC leden.