Samenvattig Leden-enquête

Noord
Type: Nieuws
Datum: 26 February 2014

In oktober 2013 heeft de werkgroep een (digitale) enquête gehouden onder de LVSC-Noord-leden.
De werkgroep wilde weten of ze met de activiteiten die zij organiseren nog  wel voorzien in de behoefte van de leden.
Niet alleen de behoefte, ook werd verkend welke redenen men had om niet te komen.

De respons was niet heel groot, ongeveer 10%, maar wel ongelooflijk waardevol: de moeite die men heeft genomen om te vertellen wat motiveert en wat belemmert. Ook suggesties en tips en meningen kwamen aan de orde. Dank hiervoor!
De enquête is erg gewaardeerd door de leden en dat is voor de werkgroep een opsteker.
De respons heeft de werkgroep het gevoel gegeven dat zij op de goede weg is en ook zich verbonden weet met de wensen van de leden.

De werkgroep liet zich door de enquête inspireren om nieuwe soort activiteiten te organiseren.
Het verdiepingsweekend is daar o.a. een uiting van.
Ook andere suggesties betreffende afstanden, tijden en kosten zullen we meenemen in de organisatie van toekomstige activiteiten.

Benieuwd naar de samenvatting van de enquête? klik dan hier.