Regioactiviteiten in 2019

Zwolle
Type: Nieuws
Datum: 13 November 2018

In de eerste helft van 2019 staan er vier workshops op de rol:

  • 'Het toegestane en niet toegestane deel'. Op woensdagavond 23 januari verzorgt Corrie Horrel (docent supervisiekunde, leersupervisor, coach, trainer persoonlijk leiderschap bij hogeschool Windesheim) een workshop rond dit thema'. Wie deel nam aan de dagworkshop in november 2017 zal zich herinneren dat er toen te weinig tijd was dit thema uit te werken. We hebben Corrie bereid gevonden om daar nog een keer apart aandacht aan te besteden. Ook wie er in november 2017 niet bij was, is op deze avond welkom!
  • 'Lichaamsbewustzijn in supervisie en coaching'. Thea Tiemersma (coach, supervisor èn psychomotorisch therapeut, bovendien jarenlang docent bij die opleiding aan hogeschool Windesheim) komt op donderdagavond 28 maart naar Zwolle om hier een workshop over te geven.  
  • 'Motiverende gespreksvoering'. Op dinsdagavond 21 mei voert Marlies Jellema ons in in de kunst van de motiverende gespreksvoering. Net als Corrie heeft Marlies al vaker een workshop gegeven. Inmiddels is ook zij als docent supervisiekunde verbonden aan de supervisorenopleiding van Windesheim en daar ook werkzaam (leer)supervisor, onderzoeker en trainer.  
  • 'Beschermjassen, toegepast in coaching  en supervisie'. Deze workshop is gepland op maandagavond 23 september. Het is een vervolg op de workshop 'Beschermjassen', die Floorke Jutstra in mei 2018 gegeven heeft in onze regio. Er was toen veel belangstelling voor een vervolg vanuit de vraag of en zo ja, hoe je deze methode bij coaching en supervisie in kunt zetten. Floorke ziet dit vervolg als een leuke uitdaging, temeer daar zij nu zelf een coachopleiding volgt.  

Als regiocontactpersonen spelen we met de gedachte om medio november een dagworkshop te organiseren waarin allerlei aspecten van supervisie gethematiseerd kunnen worden onder de leus 'dóórdenken over supervisie en supervisie doordénken'.  En zoals wel vaker gezegd: wensen, suggesties en ideeën zijn welkom. 

Inmiddels is Els Günther uit Emmeloord Reijer Jan van 't Hul opgevolgd als regiocontactpersoon. Op 20 november 2018  hebben we afscheid van Reijer Jan genomen en Els verwelkomd.