regio bijeenkomst Sittard 9 oktober 2014

Limburg
Type: Nieuws
Datum: 30 September 2014

De derde regiobijeenkomst op 9 oktober vindt plaats in Sittard, ROC Leeuwenborgh, Arendstraat 12, lokaal ASA 312 op de 3e verdieping naast de personeelskamer. We starten om 16.00u. tot uiterlijk 18.00u. Gastspreker Marc Quaden komt ons iets vertellen over ACT: Acceptance, Comitment Therapy, ACT is een relatief nieuwe therapievorm, die gebaseerd is op de gedragsanalyse, met name de Relational Frame Theory (RFT). ACT is beinvloed door boeddistische inzichten in de onvermijdelijkheid van menselijk leed, maar religie vormt geen onderdeel van de behandeling. Wel wordt veel gewerkt met mindfulness. Daarnaast wordt er veel gebruik gemaakt van metaforen, ervaringsgerichte oefeningen en humor. Het belangrijkste onderscheid met cognitieve gedragstherapie (CGT) is dat CGT zich richt op symptoomverlichting door verandering van de inhoud van gedachten, terwijl ACT zich richt op het veranderen van de relatie die een client heeft met zijn gedachten. ACT is prima te vertalen naar een begeleidingsvorm zoals supervisie. In deze korte workshop van Marc Quaden komen aan de orde: • De theoretische achtergrond • De visie/uitgangspunten van ACT • De principes van ACT, inclusief de 7 zuilen/waarden van ACT • De vertaalslag naar o.a. supervisie • De praktische oefeningen.

Aangezien het gebouw al om 18.00u. dicht gaat duurt de presentatie tot 17.45u. Mochten er dringende mededelingen zijn dan kan dat via de website of elkaar persoonlijk aanspreken. Voor geïnteresseerden eventueel naderhand een hapje eten en napraten. Jullie zijn van harte welkom!