Promotieonderzoek: Modern boeddhisme bij supervisoren en coaches?

Overige
Type: Nieuws
Datum: 30 October 2017

In de wereld van de professionele begeleidingskunde worden de laatste jaren steeds meer begrippen gebruikt die als boeddhistisch worden geduid. Het onderzoek richt zich op dit fenomeen en bestaat uit een theoretische studie en een praktisch onderzoek. Het eerste gedeelte bestaat uit een literatuurstudie naar de invloeden van het modern boeddhisme op supervisoren en coaches. In het tweede gedeelte worden de uitkomsten van diepte-interviews en een enquête gepresenteerd over de invloeden van modern boeddhisme op de grond- en beroepshouding van supervisoren en coaches. Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse supervisoren en coaches elementen in hun grond- en beroepshouding hebben die zij als boeddhistisch duiden. Deze elementen zijn eveneens terug te vinden in de curricula van de supervisoren- en coachopleidingen. Tevens wordt duidelijk dat niet alle als boeddhistisch geduide elementen dit ook zijn, daar het algemeen geldende voorwaarden betreffen voor professionele begeleiding als supervisie en coaching.

De promovendi Hans Borst en Jan Oosting zijn beiden supervisor, leersupervisor, docent supervisiekunde en coach en hebben vele jaren als docenten en opleiders van supervisoren en coaches gewerkt in het HBO en WO. Beiden hebben nog een eigen praktijk voor supervisie en coaching. 


Op 20 november vindt de openbare verdediging plaats aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Heeft u interesse om de promotie bij te wonen? Neem dan, in verband met het beperkte aantal plaatsen, contact op met Jan Oosting (janoosting1@gmail.com).
 

Lees meer over de promotie van Jan Oosting

Lees meer over de promotie van Hans Borst