PROJ. LEIDER/-COÖRD. MAATSCH. PROJECT GEZOCHT

Type: notice_board
Datum: 05 March 2018
St. Platform SamenWerken Leiden komt voor uitvoering van het pilotproject ‘Publieke Dialoog (arbeids-)participatie mensen met langdurige achtergrond GGZ’ graag in contact met kandidaten P R O J E C T L E I D E R / - C O Ö R D I N A T O R Voor meer info: http://bit.ly/vacplatform