Opleiding Professioneel Coachen in Organisaties Alba-academie erkend

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 25 July 2019

Wij feliciteren de Alba-academie van harte met de erkenning van de opleiding Professioneel Coachen in Organisaties! Met ingang van 25 juli 2019 hebben wij deze opleiding erkend. 

Het coachen van organisaties is een andere tak van sport dan individuele coaching. Na het afronden van de Opleiding Professioneel Coachen in Organisaties kan je als coach je coachvaardigheden en –kunde inzetten bij het leer- en ontwikkelproces van organisaties. De coach kijkt vanuit verschillende perspectieven naar de organisatie als samenhangend geheel en weet de harde kant (business perspectief, primair proces) en zachte kant (cultuur, mensen) te verbinden.

De opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen van LVSC en leidt vakbekwame Organisatiecoaches op die zich kunnen laten registreren als Organisatiebegeleider bij LVSC. Veel succes gewenst met het opleiden van toekomstige vakbekwame Organisatiebegeleiders! 

Meer informatie
De opleiding Professioneel Coachen in Organisaties start in oktober en kan je als vervolgopleiding volgen na de opleiding tot Coach Practitioner van Alba-academie. Voor meer informatie ga je naar opleiding Professioneel Coachen in Organisaties.