NL leert door - Ontwikkeladvies

Type: Nieuws
Datum: 27 November 2020

Een van de actuele regelingen waar LVSC coaches vanaf 1 augustus 2020 voor ingeschakeld kunnen worden is het Ontwikkeladvies. Op 24 juli is deze regeling gepubliceerd en voor loopbaanadviseurs uitgewerkt op de website van Uitvoering van Beleid. Heb je een vraag hierover, kijk dan eerst op de FAQ lijst die zij hebben samengesteld. De kans is groot dat jou vraag daar tussen staat.

LET OP: extra ontwikkeltrajecten per 1 december 2020
Vanwege het succes van deze regeling was al snel het maximum aantal ontwikkeladviezen bereikt! Daarop heeft het Ministerie nog eens 50.000 extra ontwikkeladviestrajecten beschikbaar gesteld per 1 december!

Hoe werkt het ontwikkeladvies
Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk adviestraject dat bestaat uit meerdere adviesgesprekken. Deelnemers melden zich rechtstreeks aan bij de loopbaanadviseur. Per ontwikkeladvies is een subsidie van € 700,- beschikbaar voor een traject van totaal minimaal 4 uur.

Doel van het ontwikkeladvies
NL Leert Door biedt werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Het doel van het Ontwikkeladvies is de deelnemer bewust te maken van het belang van jezelf blijven ontwikkelen tijdens je loopbaan of in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep, inzichtelijk te maken wat iemands ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden zijn – gegeven zijn of haar eigen situatie – en handvatten te geven om volgende stappen te zetten.

De aanvraag van de subsidie en de betaling daarvan loopt via de loopbaanadviseur.
Alle informatie hierover vind je op de pagina Uitvoering van Beleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Elke loopbaanadviseur kan 25 trajecten per dag registreren. Dat geldt ook voor de werkgever ten aanzien van een loopbaanadviseur die bij hem in dienst is en voor de gemachtigde van een loopbaanadviseur. Hiermee wordt voorkomen dat grote aantallen trajecten tegelijkertijd worden geregistreerd en krijgen ook andere mensen de tijd om zich te oriënteren op een gesprek en het vinden van een loopbaanadviseur. Lees hier de recente regelgeving, zoals gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 november 2020.

Eisen aan loopbaanadviseur
De voorwaarden die gesteld worden aan de loopbaanadviseur worden in het document ‘’Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies’’ in artikel 4 behandeld. De eisen zijn als volgt; de activiteiten, bedoeld in artikel 3, worden uitgevoerd door een loopbaanadviseur, die:

  • een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau, of minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond;
  • minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft;
  • verklaart zich te houden aan de gedragscode in bijlage II.

Daarbij geldt: registratie bij Noloc en/of certificering door CMI zijn géén vereisten!

Link naar LVSC website
Iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd kan voor dit advies kosteloos een gekwalificeerde loopbaancoach inschakelen. De website van Hoe werkt Nederland geeft hier informatie over aan werknemers en werkgevers. Op de pagina 'hoe maak ik gebruik van het ontwikkeladvies' staat vermeld dat coachees ook een LVSC-coach kunnen inschakelen als loopbaan-adviseur. Er is een link opgenomen naar onze website.