Naar een nieuw model voor een leven lang leren

Overige
Type: Nieuws
Datum: 29 August 2018

Kennisland organiseert 28 september een Out of office om in gesprek te gaan met experts en ervaringsdeskundigen over een leven lang leren in deze maatschappij. 

Het belang van een leven lang leren neemt al jaren toe. Maatschappelijke trends, zoals steeds snellere technologische ontwikkelingen en een meer dynamische arbeidsmarkt, zorgen ervoor dat initiële scholing niet meer volstaat voor een duurzame arbeidsinzet. Steeds vaker is bij- en omscholing nodig om talent en werk op elkaar aan te laten sluiten. Zeker als het gaat om flexmedewerkers, freelancers en werklozen, die niet via een werkgever trainingen en cursussen kunnen volgen om zich te blijven ontwikkelen. Wat is er nodig om werken en leren meer met elkaar te vervlechten in de context van snelle maatschappelijke veranderingen?

Naar bijeenkomst van Kennisland