Moet coach een beschermd beroep worden? - Trouw

Overige
Type: Nieuws
Datum: 10 July 2019

Het aantal coaches voor stress en burn-out klachten is de afgelopen twintig jaar geëxplodeerd van ruim 400 naar bijna 4500. Bedrijfsartsen en psychologen vinden dit een ‘zorgelijke ontwikkeling’ en waarschuwen voor de wisselende kwaliteit.

U vraagt, wij draaien. Dat moeten veel coaches hebben gedacht bij het oprichten van hun praktijk, nu Nederlanders bij bosjes kampen met burn-outs en stress. Het aantal meldingen van overspannenheid en burn-out als beroepsziekte is sinds 2012 verdubbeld. In 2017 deden bedrijfsartsen 1962 keer melding van dit soort klachten, tien jaar eerder waren dat er nog geen duizend. 

In totaal waren er volgens Nivel Zorgregistraties in 2017 naar schatting 248.000 mensen die bij de huisarts kwamen en de diagnose overspannenheid kregen. Vooral mannen van 40 tot en met 44 jaar en vrouwen van 35 tot en met 39 jaar hebben last van de klachten. Met name in de horeca, het onderwijs en de zorg vallen mensen uit. 

Het aantal coaches dat zich op deze markt stort, groeit ondertussen nog veel sneller. Dat blijkt uit cijfers die de Kamer van Koophandel (KvK) heeft uitgezocht op verzoek van het Nationaal Stressdebat, dat vanavond is te zien bij omroep Max. Het aantal geregistreerde coaches voor stress en burn-out vertienvoudigde de afgelopen jaren van ruim 400 in 1999 naar een kleine 4500.

Naar volledig bericht